Leidimas 39.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 39.2.0.

Turinys

Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "i.VAZ"
Modulis "E-prekyba"
Modulis "E-autoservisas"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Atsiskaitymo lapeliai Eilutė "Išmokėta per laikotarpį" perkelta į vietą tarp eilučių "Likutis laikotarpio pradžioje" ir "Priskaičiuota per laikotarpį".
Ataskaitos > Darbuotojo ataskaitos > Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį Pajamos pagal priskaitymų tipus, kurie nėra susieti su laiko tipais ir nėra premijos, pateikiamos stulpelyje 8 (kitų išmokų).

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Įrašius planuojamą tęsinio atlikimo datą, automatiškai užpildoma planuojama trukmė, jei užduotis turi standartinę trukmę.

Modulis "Autoservisas"

Užduotis "Naujo darbo registravimas"

Pakeitimai:

  • Skirsnyje "Bendri duomenys" bloke "Tęsinys" langeliai "Suplanuota" ir "Trukmė" yra privalomi.
  • Skirsnyje "Paskyros planavimas" suplanavus paskyrą jos data, laikas ir trukmė įrašomi į skirsnio "Bendri duomenys" bloko "Tęsinys" langelius "Suplanuota" ir "Trukmė".

Modulis "i.VAZ"

PRK > Operacijos > Užsakymai > Veiksmai > Sąskaitos-faktūros įrašymas Jei užsakyme skirsnyje "i.VAZ" nurodomi pakrovimo/iškrovimo vietos adresai ar kiti duomenys, tuomet jie perkeliami į įrašomą sąskaitą-faktūrą.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Duomenys > Savybės > Koregavimas

Skirsnyje "Reikšmės" padaryti pakeitimai:

  • Sukurta galimybė naują reikšmę įterpti į bet kurią sąrašo vietą.
  • Sukurtas mygtukas "Pernumeravimas".
  • Sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas".
Langas "Proceso detalizavimas" Skirsnyje "Užsakymo valdymas" sukurtas langelis "Siuntos Nr.".
PRK > Byla > Nuostatos Skirsnyje "E-prekyba" panaikinti langeliai, skirti automatinės sąskaitos-faktūros išsiuntimo el. pašto žinutės temos ir teksto šablono įrašymui, nes šis funkcionalumas perkeltas į atitinkamos užduoties spec. parametrus.
Visos užsakymo valdymo procedūros užduotys Sukurti spec. parametrai, skirti automatinių SMS ir el. pašto žinučių, informuojančių klientą apie užsakymo vykdymo eigą, siuntimui.
Užduotis "Prekių rezervavimas" Sukurti spec. parametrai, kurių pagalba galima nurodyti ar užduoties atlikimo metu turi būti atidaryta ir prisegta prie užduoties ataskaita "Pristatymo lapas".
Užduotis "Vežėjo iškvietimas" Sukurta integracija su "DPD Lietuva": automatiškai sukuriama siunta, jos lipdukas ir jos manifestas.
Užduotis "Prekių išsiuntimas" Sukurta integracija su "DPD Lietuva": jei siunta kurjerio jau yra paimta, ši užduotis veiksmu "E-prekybos užduočių atlikimas" įvykdoma automatiškai.
Užduotis "Prekių pristatymas"

Pakeitimai:

  • Sukurta integracija su "DPD Lietuva": jei siunta kurjerio jau yra pristatyta gavėjui, ši užduotis veiksmu "E-prekybos užduočių atlikimas" įvykdoma automatiškai.
  • Jei užsakymo pristatymo būdas "Atsiėmimas", automatiškai įrašomos pastabos "Atsiėmimas".

Modulis "E-autoservisas"

PRK > Duomenys > Įmonės > Koregavimas Sukurtas langelis "Siunčiamos autoserviso SMS žinutės". Jei nurodyta "Taip" arba nieko nenurodyta, klientas gauna automatinę SMS žinutę su sutarto automobilio priėmimo laiko patvirtinimu.
Užduotis "Naujo darbo registravimas" Užduoties parametruose nurodoma automatinės sutarto priėmimo laiko priminimo SMS žinutės teksto šablonas.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Automatinis duomenų bazių atnaujinimas

Patobulinti šie automatinio duomenų bazių atnaujinimo aspektai:

  • Kurio nors virtualaus duomenų bazių serverio perkrovimo strigimai nebeturi įtakos kitų klientų duomenų bazių atnaujinimams.
  • Suminių duomenų vientisumo klaidos, kurios galimos kasos, banko ir prekių likučiuose, ištaisomos automatiškai.
  • Visiems vartotojams automatiškai suteikiama naujai atsiradusių objektų matymo ir priedų matymo teisė.