Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 40.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 40.0.0.

Modulis "Organizacija"

Duomenys > Skyriai Sukurti langeliai "Adresas", "Pašto indeksas" ir "Miestas".
Duomenys > Projektai Sukurti langeliai "Adresas", "Pašto indeksas" ir "Miestas".

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Sandėliai Sukurti langeliai "Adresas", "Pašto indeksas", "Miestas", "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas".
Veiksmai > Operacijų importavimas Sukurta galimybė nurodyti importuojamų sąskaitų-faktūrų klientų, pirkimo sąskaitų-faktūrų tiekėjų ar banko išrašų imonių valiutą. Jei valiuta nenurodoma, importavimas veikia kaip iki šiol, t. y. naujai kuriamoms įmonėms priskiriama "Didžiosios knygos" modulio nuostatose nurodyta nacionalinė valiuta (t. y. EUR).

Ataskaitos:

  • "Kreditinė sąskaita-faktūra"
  • "Kreditinė sąskaita-faktūra (EN)"
  • "Kreditinė sąskaita-faktūra su detalizuotu PVM"
  • "Debetinė sąskaita-faktūra"
Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais specifiniais atvejais PVM suma buvo pateikiama su apvalinimo paklaida.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Veiksmai > E-prekybos užduočių atlikimas Užduotis "Prekių rezervavimas" atliekama su numatytų el. pašto ir SMS žinučių išsiuntimu. Be to, po įvykdymo automatiškai atnaujinami užduočių, procesų ir procedūrų langai.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Įrašomam užsakovui, kuris visuomet yra fizinis asmuo, langelyje "i.SAF pateikiamas įmonės kodas" įrašoma "Ne".
Užduotis "Prekių pristatymas" Jei pristatymo būdas yra "Atsiėmimas", tuomet sąskaita-faktūra atidaroma tik tuomet, jei užsakant prekes buvo nurodyta sąskaitos-faktūros įmonė.
Užduotis "Vežėjo iškvietimas" Sandėlio adresas perduodamas DPD, kaip prekių paėmimo vieta.
PRK > Duomenys > Savybės > Naujo įrašo įrašymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo kopijuojant savybės reikšmių sąrašą iš Windows Clipboard'o nesant nė vienai įrašytai savybės reikšmei.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Darbuotojo ataskaitos > Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį Ištaisyta klaida, dėl kurios kompensacija už nepanaudotas atostogas buvo įskaičiuojama tiek stulpelyje 7, tiek stulpelyje 8.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys Sukurta automatinio užduočių atlikimo infrastruktūra, kuri suteikia galimybę nesunkiai suprogramuoti automatinį užduočių atlikimą.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros Keletą kartų pagreitintas apatinės lango dalies, kurioje rodomas paskyrų grafikas, vaizdo atnaujinimas, kai viršutinėje dalyje pereinama nuo vieno darbo prie kito.
Operacijos > Paskyros Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo pasirinkus filtruojamą skyrių ir atidarius skirsnį "Darbuotojų užimtumas".
Operacijos > Darbai > Filtravimas Ištaisyta klaida, dėl kurios langelyje "Kontaktinis telefonas" nebuvo galima įrašyti numerio fragmento.

Modulis "E-autoservisas"

Užduotis "Naujo darbo registravimas" Skurta galimybė SMS žinutėje, siunčiamoje klientui užregistravus darbą, nurodyti adresą. Jei darbe nurodytas skyrius, tuomet pateikiamas skyriaus adresas, jei skyrius nenurodytas, tuomet pateikiamas bendrasis įmonės adresas iš "Organizacijos" modulio nuostatų.