Leidimas 40.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 40.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Windows Clipboard duomenų importavimas Stulpeliai, kurių duomenys neprivalomi, gali būti nenurodyti. Šių stulpelių pasirinkimo langeliai išskiriami pilku fonu (privalomi pasirinkti stulpeliai geltonu fonu).

Modulis "Saugumas"

Duomenys > Vartotojai > Naujo įrašo įrašymas > Parametrai > Įrašymas

Sukurtas vartotojo parametras "Automatinis veiksmas", kuris bus automatiškai vykdomas nurodytame kompiuteryje nurodytu laiku vartotojui prisijungus prie programos. Parametro kintamajame nurodomi šie parametrai:

  • -t nurodomas automatiškai vykdomas veiksmas (pvz.: -tTrd.ReserveArticles).
  • -m nurodomas kompiuterio pavadinimas, kuriame veiksmas automatiškai gali būti vykdomas.
  • -d nurodoma vykdymo diena, pvz.: -dy1,m1,w1
  • -h nurodomas vykdymo laikas ir periodiškumas, pvz.: -h8:00,9:00,10:00+10*6

Automatiniai veiskmai vykdomi tik toje Optimum programoje, kuri jos atidarymo metu kompiuteryje buvo vienintelė atidaryta Optimum programa.

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas > Prekės > Windows Clipboard duomenų importavimas Sukurta galimybė iš Windows Clipboard'o importuojant prekių sąrašą nurodyti užsakymo numerio stulpelį.
Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas > Prekės > Windows Clipboard duomenų importavimas Sukurta galimybė iš Windows Clipboard'o importuojant prekių sąrašą nurodyti pirkimo užsakymo numerio stulpelį.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros Sukurtas skirsnis "Sąskaitos".
Operacijos > Pirkimo grąžinimai Sukurtas skirsniai "Prekės" ir "Sąskaitos".