Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 40.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 40.2.0.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės Sukurtas stulpelis, kuriame galima žymėtis prekes.
Duomenys > Prekės > Filtravimas Sukurtas filtras "Įrašas pažymėtas" su variantais "Taip" (rodomos tik pažymėtos prekės) ir "Ne" (rodomos tik nepažymėtos prekės). Atfiltravus tik pažymėtas prekes, patogu jas su Ctrl+Shift+C perkelti į bet kurį dokumentą ar ataskaitą, kuriai reikia pateikti filtruojamų prekių sąrašą.
Duomenys > Prekės > Veiksmai Sukurti veiksmai "Pažymėti viską" ir "Nužymėti viską", skirti visų atfiltruotų prekių pažymėjimui/nužymėjimui.
Duomenys > Prekės > Koregavimas Skirsnyje "Logistika" bloke "Brūkšniniai kodai" sukurtas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas), kuris gali būti naudojamas savų brūkšninių kodų generavimui.

Langai:

 • "Užsakymo koregavimas"
 • "Sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Grąžinimo koregavimas"
 • "Pirkimo užsakymo koregavimas"
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo grąžinimo koregavimas"
Skirsnyje "Prekės" kopijuojant prekių sąrašą iš Windows Clipboard stulpelis "Kiekis" padarytas neprivalomu. Jei jis nepasirinktas, tuomet laikoma, kad kiekis lygus 1.

Ataskaitos:

 • "Užsakytinos prekės ir gaminiai"
 • "Užsakytinos prekės ir žaliavos"
Jei nenurodytas prekės kiekis įpakavime, tuomet nėra laikoma, kad kiekis įpakavime yra 1 ir tokioms prekėms užsakytinas kiekis nėra apvalinamas.
Prekių partijų išskaičiavimas FIFO metodu

Pakeitimai:

 • 5-10 kartų pagreitintas veikimas, kai apskaičiuojama vienos ar kelių prekių nurašymo savikaina. Tai turi įtakos uždarant modulį "Prekyba", įrašant grąžinimo prekes, apskaičiuojant pagamintos produkcijos savikainą, darant ataskaitas su partijomis.
 • Kai skaičiuojama vienos ar kelių nurašytų prekių savikaina, nebeduodamas klaidos pranešimas dėl nesusijusių prekių neigiamų likučių.

Modulis "Autoservisas"

Langai:

 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo grąžinimo koregavimas"
Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais nebuvo galima pakoreguoti operacijų, nes buvo duodama klaida "Apmokėjimų suma nesutampa su...".

Modulis "E-prekyba"

PRK > Operacijos > Užsakymai > Veiksmai

Sukurta galimybė valdyti ne e-prekybos užsakymus su e-prekybos procedūra:

 • Lange "Užsakymai" sukurtas veiksmas "Užsakymo valdymas - Užsakymo registravimas". Atlikus jį automatiškai užvedamas užsakymo valdymo procesas ir atliekama užduotis "Užsakymo registravimas". Veiksmo parametrų lange užpildomi langeliai "Apmokėjimo būdas" ir "Atsiėmimo sandėlys".
 • Užduoties "Užsakymo patikrinimas" atlikimo metu tikrinama, ar užsakymas su tokiu numeriu jau egzistuoja. Jei taip, tuomet laikoma, kad šis užsakymas yra sukurtas modulyje "Prekyba" ir užsakovo (fizinio asmens) įmonė nekuriama.
 • Užsakovo ir gavėjo duomenys imami iš užsakymo kontaktinio asmens duomenų.
 • Pristatymo adresas imamas užsakymo projekto. Jei projektas nenurodytas, pristatymo adresas imamas iš įmonės.
Užduotis "Vežėjo iškvietimas"

Patikslintas veikimas:

 • DPD siuntos lipduko spausdinimui nurodomas tikslus prekių bruto svoris.
 • Jei siuntos gavėjas yra įmonė, tuomet DPD siuntos lipduko spausdinimui nurodomas ne tik gavėjo vardas ir pavardė, bet ir įmonės pavadinimas.