Leidimas 40.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 40.4.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"
Modulis "E-prekyba"

Bendri pakeitimai

Langai > Langų įsiminimas Duodamas klaidos pranešimas, jei bandoma įsiminti langus, kai pagrindinis programos langas nėra maksimizuotas per visą ekraną.

Modulis "Pinigai"

Operacijos > Kasos pajamų orderiai > Naujo įrašo įrašymas Langelyje "Mokėtojo pavadinimas" nurodžius įmonės darbuotoją, langelyje "Mokėtojo kodas" vietoje asmens kodo įrašomas "-". Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į BDAR reikalavimus.
Operacijos > Kasos išlaidų orderiai > Naujo įrašo įrašymas Langelyje "Gavėjo pavadinimas" nurodžius įmonės darbuotoją, langelyje "Gavėjo kodas" vietoje asmens kodo įrašomas "-". Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į BDAR reikalavimus.
Operacijos > Mokėjimo pavedimai > Naujo įrašo įrašymas Langelyje "Gavėjo pavadinimas" nurodžius įmonės darbuotoją, langelyje "Gavėjo kodas" vietoje asmens kodo įrašomas "-". Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į BDAR reikalavimus.

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Grąžinimai > Naujo įrašo įrašymas > Prekės > Windows Clipboard duomenų importavimas Sukurta galimybė iš Windows Clipboard įkopijuoti ne tik prekių sąrašą, bet ir grąžinamų paslaugų sąrašą. Importuojant paslaugas stulpelio "Savikaina" galima ir nepateikinėti.
Veiksmai > Įmonių duomenų importavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios neteisingai importuodavosi stulpelio "i.SAF pateikiamas įmonės kodas" duomenys.
Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas Patikslintas debetinių grąžinimų ir pirkimo grąžinimų operacijų sumų ženklas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinės > i.SAF gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras Patikslintas debetinių grąžinimų operacijų sumų ženklas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinės > i.SAF išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras Patikslintas debetinių pirkimo grąžinimų operacijų sumų ženklas.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos Pastaboje dėl atvirkštinio PVM taikymo, pateikiama nuoroda į PVM įstatymo 96 str.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys > Veiksmai > Atlikimas/Planavimas Jei langelyje "Suplanuota" pasirenkama ši diena, tuomet siūlomas laikas yra einamasis laikas, o ne darbo pradžios laikas.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbų/subrangos pirkimo eiga > Veiksmai > Pajmavimas į sandėlį Ištaisyta klaida, dėl kurios atliekant veiksmą buvo duodama klaida "Invalid object name...".

Modulis "Kasos terminalai"

Operacijos > Pardavimo įrašymas/Grąžinimo įrašymas Pardavimo ir grąžinimo įrašymas patobulintas taip, kad jokiomis aplinkybėmis negalėtų likti neįrašyti i.SAF PVM kodai.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > Veiksmai Sukurtas veiksmas "DPD COD ataskaitos importavimas".
PRK > Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > Veiksmai Sukurtas veiksmas "DPD COD ataskaitos panaikinimas".
Užduotis "Prekių pristatymas" Išrašomai sąskaitai-faktūrai pritaikomos kliento apmokėjimo sąlygos (atidėjimas). Tai aktualu B2B pardavimams.