Leidimas 40.5.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 40.5.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Kasos terminalai"

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Grąžinimai > Ataskaitos Jei įrašyta atvirkštinio PVM operacija, kreditinės sąskaitos-faktūros ataskaitose pateikiama nuoroda į PVM įstatymo 96 str.
Operacijos > Pirkimo grąžinimai > Ataskaitos Jei įrašyta atvirkštinio PVM operacija, debetinės sąskaitos-faktūros ataskaitose pateikiama nuoroda į PVM įstatymo 96 str.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys > Atlikimas/Planavimas/Koregavimas Ištaisyta klaida dėl kurios langelyje "Suplanuota" nebuvo galima rankiniu būdu koreguoti laiko.

Modulis "Kasos terminalai"

Operacijos > Pardavimo įrašymas Patikslintas kasos operacijų panaikinimas, kuris atliekamas įvykus apmokėjimo klaidoms kasos aparate.
Operacijos > Grąžinimo įrašymas Patikslintas kasos operacijų panaikinimas, kuris atliekamas įvykus apmokėjimo klaidoms kasos aparate.