Leidimas 41.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 41.0.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Interneto užsakymai (B2B)"
Modulis "E-prekyba"

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (ACC)/(SEPA) Banko išrašų duomenyse mokėtojai atpažįstami ne tik pagal įmonės kodą, bet ir pagal (tikslų) pavadinimą. Tai ypač aktualu gaunant apmokėjimus iš fizinių asmenų.

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenys > Laiko tipai

Atsižvelgiant į galiojantį darbo kodeksą žemiau išvardintiems laiko tipams nurodoma, kad laikas nėra įskaičiuojamas į vidutinį darbo užmokestį:

  • NN (Nušalinimas nuo darbo)
  • PB (Pravaikštos ir kiti neatvykimai į darbą)
  • PK (Prastovos dėl darbuotojo kaltės)

Modulis "Procesai"

Duomenys > Procedūros Sukurtas skirsnis "Automatinis startas" su langeliais "Pradžios data", "Pabaigos data", "Paskutinio starto data", "Sekančio starto data", "Proceso pavadinimo šablonas" ir bloku "Grafikas". Šių pakeitimų pagalba galimas automatinis procedūros startavimas pagal nurodytą grafiką.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Naujos įmonės įrašymas" Prie langelio "Kodas" sukurtas mygtukas "!" (kiti veiksmai), kurio pagalba galima automatiškai užpildyti įmonės duomenis pagal įrašytą įmonės kodą.

Modulis "Interneto užsakymai (B2B)"

Skirsnis "Prekės" Jei kliento valiuta EUR, rodomų prekių skaičius neribojamas, nes galimas greitas prekių kainų apskaičiavimas.
Skirsnis "Prekės" Sukurta galimybė prekių paieškos lange filtruoti tik tas prekes, kurios turimos sandėlyje.

Modulis "E-prekyba"

Duomenys > Prekių grupės > Naujo įrašo įrašymas Skirsnyje "E-prekyba" sukurtas blokas "Savybės" su galimybe nurodyti privalomas prekių savybes bei jų eiliškumą.
Duomenys > Prekių grupės Sukurtas stulpelis "Yra savybės".
Duomenys > Prekių grupės > Filtravimas Sukurtas filtras "Yra savybės".
Duomenys > Prekės > Naujo įrašo įrašymas > E-prekyba > Savybės

Jei pasirinktai prekių grupei nurodytos savybės, tuomet:

  • Savybės rikiuojamos prekių grupėje numatytu eiliškumu.
  • Jei nenurodytos savybės, kurios numatytos prekių grupėje, jų reikšmės išskiriamos geltona spalva ir bandant įrašyti prekę su tokiais duomenimis duodamas klaidos pranešimas.
  • Jei nurodomos savybės, kurios nenumatytos prekių grupėje, jų reikšmės išskiriamos pilka spalva.
Duomenys > Prekės > Filtravimas Skirsnyje "Kita" sukurtas filtras "Savybių būklė" su galimais pasirinkimo variantais "Yra savybių", "Nėra savybių", "Yra trūkstamų savybių", "Yra perteklinių savybių".
Duuomenys > Savybės > Naujo įrašo įrašymas > Reikšmės > Windows Clipboard duomenų importavimas Sukurta galimybė importuoti tarptautinius savybių reikšmių pavadinimus.