Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 41.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 41.1.0.

Modulis "Procesai"

Duomenys > Procedūros > Naujo įrašo įrašymas > Automatinis startas > Grafikas

Patikslintos galimos dienų intervalo reikšmės:

  • jei periodas metai, tuomet max. diena yra 365,
  • jei periodas ketvirtis, tuomet max. diena yra 92,
  • jei periodas mėnuo, tuomet max. diena yra 31,
  • jei periodas savaitė, tuomet max. diena yra 7.
Duomenys > Procedūros > Naujo įrašo įrašymas > Automatinis startas Skirsnyje "Automatinis startas" prie langelio "Sekančio starto data" sukurtas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas), kuris šią datą pasiūlo atsižvelgdamas į įrašytą grafiką. Be to, šis automatinis pasiūlymas įvyksta kiekvieną kartą pakoregavus grafiką.
Automatinis procedūrų startas Ištaisyta klaida, dėl kurios po automatinio procedūros starto nebuvo atnaujinama paskutinio automatinio starto data.
Automatinis procedūrų startas Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo neteisingai siūloma sekančio vykdymo data, kai nustatytas savaitinis periodiškumas.

Modulis "Autoservisas"

Langai:

  • "Darbai"
  • "Paskyros"
  • "Paskyrų vykdymas"
  • "Dalių/subrangos pirkimo eiga"
Trumpam dingus interneto ryšiuo, pasirinkti darbai išlieka programos atmintyje ir atsistačius ryšiui programoje nebeduodamas klaidos pranešimas "Invalid object name #...".