Leidimas 41.2.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 41.2.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"

Bendri pakeitimai

Pagalba > Nuotolinė pagalba Nuotolinės pagalbos programinė įranga atnaujinta į TeamViewer 9.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos GPM312 duomenų eksportavimas Pritaikyta 2019 m. deklaravimui.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys > Veiksmai > Atlikimas Patikslintas tęsinių daruotojų parinkimas.