Leidimas 42.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 42.1.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Akcizas"
Modulis "E-prekyba"

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos:

  • Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos > Sąskaita-faktūra su keliomis banko sąskaitomis
  • Operacijos > Užsakymai > Ataskaitos > Sąskaita išankstiniam apmokėjimui su keliomis banko sąskaitomis
Banko sąskaitos rikiuojamos pagal pavadinimą, o ne pagal banko kodą. Tai suteikia galimybę banko sąskaitas pavadinti taip, kad jos dokumentuose būtų pateiktos norimu eiliškumu.
Veiksmai > Prekių vietų sandėlyje importavimas Sukurtas parametras "Koreguojamos tik nurodytos prekės". Nurodžius "Taip", tos prekės, kurių duomenų importuojamoje byloje nėra, paliekamos nekoreguotos. Nurodžius "Ne", toms prekėms, kurių duomenų byloje nėra, atitinkamame sandėlyje atsargų normos bei vieta yra panaikinamos.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Veiksmai Veiksmuose "Prekių rezervavimas", "Prekių perdavimas" ir "Prekių grąžinimas" parodomas prekių sąrašas su galimybe atžymėti norimas pozicijas.

Modulis "Akcizas"

PRK > Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Sukurta ataskaita "Alkoholio likučio kitimo suvestinė". Lentelėje išskirta diena su max. likučiu. Ataskaita gali būti naudinga teikiant akcizo deklaraciją.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Operacijos > Užsakymai > Ataskaitos > Pristatymo lapas Dokumente nurodomas vežėjas.
PRK > Ataskaitos > Patiektinos prekės Sukurta ataskaita "Surinktinos prekės". Ši ataskaita gali būti naudinga, jei norima vienu nuėjimu į sandėlį susirinkti visas rezervuotas ir surinkimo laukiančias prekes.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas"

Pakeitimai:

  • Bloke "Sąskaitos-faktūros įmonė" prie langelio "Kodas" sukurtas mygtukas "!", kurį paspaudus atidaromas galimų veiksmų meniu su punktais "Duomenų paieška Optimum" ir "Duomenų paieška rekvizitai.vz.lt".
  • Blokuose "Užsakovas", "Sąskaitos-faktūros įmonė" ir "Pristatymo adresas" prie langelio "Adresas" sukurtas mygtukas "!". Jo pagalba galima perkopijuoti adresą pasirenkant vieną iš kitų dviejų lange pateiktų adresų.
Užduotys Visose užduotyse pradedant prekių rezevavimu, kuriose perkeliamos prekės, po prekių perkėlimo pakoreguojamas ir užsakymo sandėlys. Dėl šio pakeitimo mažmeninėje prekyboje parduodant prekes, kurios yra ir rezevuotos, nebeduodamas įspėjimas, kad nebus galima įvykdyti užsakymų.