Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 43.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 43.0.0.

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Jei modulis "Mėgstama" yra naudojamas (t. y. jame yra pridėtų meniu punktų), tuomet atidarant programą aktyvuojamas ne paskutinis naudotas modulis, o modulis "Mėgstama".
Langelis "Telefonas" Prieš įrašyto telefono numerio tikrinimą bei formatavimą automatiškai pašalinami visi neleidžiami simboliai. Todėl nebeduodamas klaidos pranešimas "Telefono numeryje panaudoti neleidžiami simboliai".

Modulis "Organizacija"

Duomenys > Miestai > Veiksmai > Miesto pakeitimas Sukurtas veiksmas, kurio pagalba galima pakeisti miestą visose vietose, kur jis buvo panaudotas. Tai gali būti naudinga, kai per klaidą sudubliuojami miestai pakartotinai įrašant su klaidomis pavadinime.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Skolos > Skolos

Sukurti stulpeliai "Debeto riba" ir "Kredito riba", kurių duomenys imami iš įmonės kortelės skirsnio "Skola". Atsižvelgiant į šiuos duomenis skola išskiriama taip:

 • Jei stulpelio "Skola iš viso" suma debetinė ir yra didesnė už "Debeto riba", tuomet "Skola iš viso" ir "Debeto riba" fonas raudonas.
 • Jei stulpelio "Skola iš viso" suma yra kreiditinė ir didesnė už "Kredito riba, tuomet "Skola iš viso" ir "Kredito riba" spalvinama geltonai.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos Jei sąskaita-faktūra ataskaitos formavimo metu yra apmokėta (pvz.: padaryta užskaita su avansu), tuomet ataskaitoje grafoje "Apmokėjimas" vietoje apmokėjimo grafiko nurodoma "Apmokėta".

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Atsiskaitymo lapeliai Atsikaitymo lapelyje detalizuojamas neatvykimų laikas.
Duomenys > Laiko tipai Pakoreguotas laiko tipas PN (Prastovos ne dėl darbuotojo kaltės): langelyje "Neatvykimai prilyginami darbui" nurodyta "Taip".

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys Jei užduotis yra bendros paskirties ir turi tik vieną pastabą, tuomet užduoties pastabų piktograma nerodoma, nes jos tekstas jau rodomas stulpelyje "Užduotis".

Modulis "Autoservisas"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" bloke "Procedūros" sukurtas langelis "Iškvietimas". Ši procedūra naudojama paskyrų žymėjimo languose tiek Windows programoje, tiek Android programėlėje. Procedūra startuojama, kai remonto darbininkas nori išsikviesti meistrą/vadybininką iškilus nenumatytoms aplinkybėms.

Modulis "E-prekyba"

Užduotis "Vežėjo iškvietimas"

Pakeitimai integracijoje su DPD:

 • Ant siuntos lipduko spaustinamos pristatymo pastabos.
 • Kurjeris iškviečiamas vieną kartą per dieną iš kiekvieno sandėlio, iš kurio tą dieną yra siuntų. Tai daroma su pirmąja siunta.
PRK > Veiksmai > E-prekybos užduočių atlikimas

Patobulintas DPD siuntos statusų apdorojimas:

 • 1-9: atliekama užduotis "Prekių išsiuntimas".
 • 3, 4: įrašomos užduoties "Prekių pristatymas" pastabos.
 • 5, 6: atliekama užduotis "Prekių pristatymas".
 • 7, 8 : įrašomos užduoties "Prekių pristatymas" pastabos.
 • 9: įrašomos užduoties "Prekių pristatymas" pastabos.
Proceso duomenys

Pakeitimai integracijoje su DPD:

 • Vienas užsakymas gali turėti kelis siuntos numerius, kai prekės yra supakuojamos į kelias atskiras dėžes.
 • Proceso detalizavimo lange pateikiami visi užsakymo pakuočių siuntų numeriai.
 • Užduoties "Kurjerio iškvietimas" lange sukurtas langelis "Pakuočių skaičius", kuriame standartiškai nurodyta 1. Jei nurodoma 2 ar daugiau, tuomet kiekvienai pakuotei gaunamas atskiras lipdukas.
 • Veiksmas "E-prekybos užduočių atlikimas" užsakymų, kurie turi daugiau negu 1 siuntos numerį, būsenas keičia pagal mažiausiojo užsakymo siuntos numerio būsenos pasikeitimus.
PRK > Operacijos > Užsakymai > Veiksmai > Užsakymo valdymas - Užsakymo registravimas Užsakymą galima registruoti nenurodant kontaktinio asmens, jei klientas yra bent kartą užsakęs per e-prekybą.
Procedūros užduočių spec. parametrai Sukurta galimybė į automatiškai siunčiamas el. pašto ir SMS žinutes įrašyti vežėjo kodą (pvz. DPD), vežėjo svetainės adresą (pvz. www.dpd.lt) ir siuntų numerius. Tai gali būti naudinga norint klientui suteikti galimybę pačiam pasitikrinti siuntos būseną.
API metodai susiję su prekėmis WS grąžina informaciją ne tik apie tas prekes, kurių pagrindinė prekių grupė yra aktyvi ir rodoma e-prekyboje, bet ir apie tas, kurių bent viena papildoma prekių grupė yra aktyvi ir rodoma e-prekyboje.
API metodas GetStores Duomenys papildyti adresu, pašto indeksu ir miesto pavadinimu.

Modulis "E-autoservisas"

Remonto eigos sekimo tinklapis Susirašinėjimas su klientu vykdomas naudojant atskirą procedūrą, kuri vykdoma, kaip pagrindinio proceso subprocesas. Be to, per užduoties parametrus galima nurodyti, kad autoserviso atsakymai klientui būtų išsiųsti SMS.
ATS > Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" bloke "Procedūros" sukurtas langelis "Kliento klausimas".

Mobili programėlė

Meniu > Paskyrų žymėjimas Sukurta galimybė autoserviso darbininkams matyti ir žymėti paskyras tiesiog Android programėlėje.
Meniu > Nuostatos Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo galima prisijungti prie duomenų bazės jei langelyje "Serveris" buvo naudojamos didžiosios raidės.