Leidimas 45.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 45.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "i.VAZ"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Byla > Nuostatos Po bet kurio modulio nuostatų pakeitimo programa automatiškai uždaroma ir atidaroma iš naujo. Tai būtina tam, kad užtikrinti, jog nuostatų pakeitimai veikia.

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" bloke "Kita" sukurtas langelis "Rodomas dokumento brūkšninis kodas". Jei nurodyta "Taip", tuomet standartiniuose prekių judėjimo dokumentuose pateikiamas brūkšninis kodas. Nuskanavus šį brūkšninį kodą Optimum mobiliaja programėle, joje pateikiamas prekių sąrašas surinkimui ar susitikrinimui pagal prekių brūkšninius kodus.
Byla > Nuostatos Skirsnyje "Sąskaitos" bloke "Kitos sąskaitos" sukurtas langelis "Mokesčiai bankams". Čia galima nurodyti atitinkamą sąnaudų sąskaitą, kuri naudojama automatiniam banko išrašų impotavimui.
Veiksmai > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (SEPA XML) Sukurtas parametras "Importuojami mokesčiai bankams". Nurodžius "Taip", automatiškai įrašomi lėšų nurašymo banko išrašai. Jei norite, kad tam tikros įmonės duomenų bazėje šis langelis visuomet automatiškai būtų užpildomas "Ne", "Prekybos" modulio nuostatose langelį "Mokesčiai bankams" palikite tuščią.
Veiksmai > Operacijų importavimas Klaidų pranešimuose įvardinami importuojami, bet duomenų bazėje neegzistuojantys prekių kodai, sandėlių kodai, darbuotojų kodai, skyrių kodai, projektų kodai, sąskaitų plano sąskaitų numeriai, i.SAF PVM kodai, banko sąskaitų numeriai, dokumentų numeriai.

Langai:

 • Užsakymo koregavimas
 • Sąskaitos-faktūros koregavimas
 • Grąžinimo koregavimas
 • Pirkimo užsakymo koregavimas
 • Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas
 • Pirkimo grąžinimo koregavimas
 • Sandėlio pajamų orderio koregavimas
 • Sandėlio išlaidų orderio koregavimas
 • Sandėlio perkėlim orderio koregavimas
 • Sandėlio inventorizavimo įrašymas
Skirsnyje "Prekės" sukurtas mygtukas "Surinktų prekių įrašymas". Jį paspaudus automatiškai įkeliamas Optimum mobiliaja programėle vartotojo nuskanuotų prekių sąrašas su kiekiais.

Modulis "i.VAZ"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "i.VAZ sertifikato importavimas". Tai palengvina jo įdiegimą/atnaujinimą visuose kompiuteriuose, nes nebereikalingas rankinis sertifikato įkėlimas.

Mobili programėlė

Langas "Nuostatos"

Sukurta nuostata "Kontaktai išsaugomi adresinėje", kuri pakeičia panaikintas nuostatas "Išsaugoti įeinančius kontaktus" ir "Išsaugoti išeinančius kontaktus". Naujoji nuostata veikia taip:

 • Jei adresinėje yra bent vienas programėlės sukurtas kontaktas, tuomet atsinaujinus programėlę nuostata automatiškai pažymima.
 • Jei vartotojas nužymi nuostatą, tuomet telefono adresinėje panaikinami programėlės sukurti kontaktai.
 • Jei vartotojas pažymi nuostatą, tuomet priimant skambutį arba skambinant kontaktui iš programėlės, adresinėje automatiškai sukuriamas atitinkamas kontaktas.
Langas "Prekių surinkimas" Nuskanavus prekę rodoma jos vieta standartiniame vartotojo sandėlyje.
Langas "Dokumento prekių surinkimas"

Pakeitimai:

 • Sukurta galimybė išsirinkti ne vieną dokumentą, o keletą, juos supaukščiuojant sąraše.
 • Dokumentai gali būti atfiltruoti ne tik pagal dokumento tipą, bet ir pagal laikotarpį bei klientą/tiekėją.