Leidimas 46.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 46.0.0.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Kasos terminalai (POS)"
Mobili programėlė

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" sukurtas langelis "FIFO pagal sandėlius". Jei nurodyta "Ne", tuomet FIFO taikoma visos įmonės mastu, kaip iki šiol. Jei nurodyta "Taip", tuomet FIFO metodas taikomas kiekviename sandėlyje atskirai. Tokiu atveju uždraudžiamas sandėlio perkėlimo orderių įrašymas/koregavimas, nes perkeliamoms prekėms turi būti įrašomas sandėlio išlaidų orderis ir panaudojamas veiksmas "Perkėlimo sandėlio pajamų orderio įrašymas".
Duomenys > Prekės > Naujo įrašo įrašymas

Skirsnyje "Logistika" sukurtas langelis "Partijų apskaita" su tokiomis galimomis reikšmėmis:

  • "Taip" - tuomet prekės pajamavimo/išlaidavimo partijas būtina nurodyti,
  • "Ne" - tuomet prekės pajamavimo/išlaidavimo partijos negali būti nurodytos,
  • Nenurodyta - prekės pajamavimo/išlaidavimo partijos gali būti nurodytos, bet gali būti ir nenurodytos.
Duomenys > Prekės > Naujo įrašo įrašymas Skirsnyje "Pakuotė" sukurti langeliai pakuotės "Ilgis", "Plotis" ir "Aukštis".

Langai:

  • "Prekės"
  • "Prekės pasirinkimas"
Stulpelyje "Likutis" neįskaičiuojamas posandėlių likutis, t. y. rodomas tik pasirinkto sandėlio likutis.
Duomenys > Prekių grupės > Naujo įrašo įrašymas Sukurtas langelis "Pastabos".
Veiksmai > Operacijų importavimas Sukurta galimybė importuoti grąžinimus ir pirkimo grąžinimus.
Operacijos > Sandėlio išlaidų orderiai > Veiksmai > Perkėlimo sandėlio pajamų orderio įrašymas Sukurta galimybė perkelti tiek prekes su partijomis, tiek be partijų.
Veiksmai > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (SEPA XML) Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo banko komisinių apskaičiavime, kai turimos kelios banko sąskaitos ta pačia valiuta.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Operacijos > Pardavimo įrašymas

Pekeitimai:

  • Padidintas mygtukas "Kasos aparato čekio įrašymas".
  • Mygtukas "Atsisakymas" panaikintas, nes langas gali būti uždarytas paspaudus klavišą "Esc" arba pelyte paspaudus viršutiniame dešiniajame lango kampe esantį mygtuką "X".

Mobili programėlė

Langas "Užduotys" Meniu punktas pervadintas į "Dokumento skanavimas".
Programėlės atnaujinimas Programėlės atnaujinimo tikrinimas atliekamas ryšio su serveriu metu vieną kartą per dieną.
Meniu "Praleisti skambučiai" Sukurtas meniu punktas "Praleisti skambučiai". Atidaroma lentelė su praleistais ir neatskambintais skambučiais. Vietoje telefonų numerių rodomi Optimum kontaktinių asmenų, įmonių ir darbuotojų duomenys (jei pavyksta rasti atitikmenis pagal telefono numerį). Atskambinus praleistu numeriu jis automatiškai pašalinamas iš sąrašo.