Leidimas 49.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 49.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Edisoft"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Visi veiksmai "Dokumento išsiuntimas el. paštu" Sukurti langeliai "Gavėjai", "CC gavėjai" ir "BCC gavėjai". Juose be standartiškai nurodytos įmonės galima pasirinkti tiek įmonės kontaktinius asmenis (mygtukas "..."), tiek papildyti kitomis įmonėmis, kitų įmonių kontaktiniais asmenimis ar įmonės darbuotojais (mygtukas "!"). Be to, langeliuose pateikiami numatytų adresatų el. pašto adresai.
Visi automatinių el. pašto žinučių išsiuntimo veiksmai Visose automatinėse el. pašto žinutėse galima siųsti HTML formato tekstą. Tam žinutė turi prasidėti "<" simboliu.
Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Tikrinami pridedamos bylos pavadinimo simboliai. Tai padeda išvengti problemų, kurios kyla dėl duomenų bazės ir priedo bylos pavadinimo kodinių lentelių nesuderinamumo. Galimi simboliai: lotyniškos ir lietuviškos raidės, skaitmenys, tarpas, brūkšnelis apačioje, pliusas, minusas, taškas, paprasti bei laužtiniai skliaustai.

Modulis "Saugumas"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Atsarginės duomenų bazių kopijos atsisiuntimas".

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės > Filtravimas Sukurtas langelis "Partijų apskaita". Skirtingai, nei su kitais filtrais, šiame langelyje galima nenurodyti reikšmės, tuomet atfiltruojamos prekės, kurioms "Prekių apskaita" nenurodyta.
Duomenys > Įmonės > Ataskaitos

Sukurta. Ataskaitoje galima gauti konkretaus kliento prekių pardavimo kainų ir nuolaidų sąrašą atsižvelgiant į bendrąsias ir individualias kliento kainas bei nuolaidas. Ataskaitoje pateikiamos visos prekės, kurios yra aktyvios, turi nurodytą pardavimo kainą ir kurių kainos valiuta yra EUR. Papildomos sąlygos ataskaitos formavimui:

  • Kliento necionalinė valiuta yra EUR.
  • Nei kliento, nei bendrųjų pardavimo sąlygų kainose nenaudojama marža.
Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Pinigai kelyje", skirtas banko kortele gautų sumų apskaitai.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai Sukurtas veiksmas "Apmokėjimo banko kortele įrašymas". Automatiškai įrašoma įmonių įsiskolinimo operacija su debetuojama sąskaita "Pinigai kelyje" ir skolų užskaita.
Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas Patikslintas grąžinimų, kurie pažymėti, kaip debetinis dokumentas, eksportavimas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > i.SAF išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras Patikslintas grąžinimų, kurie pažymėti, kaip debetinis dokumentas, pateikimas.
Ataskaitos > Prekių likučiai > Prekių likučiai pagal partijas (tik terminai) Papildyta intervalais "Iki 30 d.", "Nuo 31 iki 60 d.", "Nuo 61 iki 90 d.".

Modulis "Edisoft"

Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Sąskaitos-faktūros perdavimas į EDI Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo neteisingai perduodamas prekės brūkšninis kodas.

Modulis "E-prekyba"

Byla > Nuostatos

Skirsnyje "E-prekyba" sukurtas langelis "HTML aprašymai" (HtmlDescriptions). Nurodžius "Taip", aprašymo tekstai:

  • prasidedantys iš naujos eilutės e-parduotuvei pateikiami kaip HTML elementas <p>;
  • prasidedantys iš naujos eilutės su minuso ženklu e-parduotuvei pateikiami kaip HTML elementas <li>;
  • <li> elementų grupė apskliaudžiama elementu <ul>.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Pristatymo paslaugų prekė neišskiriama oranžiniu fonu.
Ataskaita "Pristatymo lapas" Praplėstas stulpelis "Vieta".

Mobili programėlė

Visi langai su prekių sąrašais

Pekeitimai:

  • Sukurtas langelis, kuriame pateikiama informacija apie prekės kiekį išreikštą pilnomis pakuotėmis ir likusiais vienetais. Pvz.: jei prekės kiekis įpakavime būtų 25 vnt., o dokumente nurodytas prekės kiekis 247 vnt., tuomet šiame langelyje būtų nurodyta [9]+22.
  • Kontekstinis meniu "Kiekio koregavimas" pervadintas į "Kiekio papildymas".
Atnaujinimas Mobilioji programėlė gali būti atnaujinta individualiai kiekvienam klientui.