Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 49.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 49.0.1.

Bendri pakeitimai

Ataskaitos Jei vartotojui nustatytas parametras "Neleidžiamas dokumentų ataskaitų koregavimas", tuomet ataskaitos atidaromos ne Word užrakinto DOCX formatu, o Acrobat PDF formatu.
Priedai Priedo pavadinimuose be numatytų simbolių papildomai leidžiamas simboliai "&" ir ",".
Integracijos su kitomis sistemomis Kitų sistemų duomenų pasirinkimo ir detalizavimo funkcijos galimos esant 8 bitų long tipo pirminiams raktams.

Modulis "Saugumas"

Veiksmai > Priedų sinchronizavimas su FTP katalogu Jei randamos bylos, kurių nėra priedų sąraše ir kurių pavadinimas per ilgas arba turi neleidžiamų simbolių, bylos pervadinamos į "[N]" ir įrašomos į priedų lentelę.
Ataskaitos > Kita > Priedų palyginimas su FTP katalogu Aptinkami neatitikimai dėl neleistinų simbolių naudojimo.
Veiksmai > Priedų sinchronizavimas su FTP serveriu Panaikintas.
Veiksmai > Priedų FTP serverio atidarymas Panaikintas.

Modulis "Organizacija"

Veiksmai > Darbuotojų duomenų importavimas Jei tekstiniai duomenys viršija numatytus ilgius, duodamas klaidos pranešimas su įvardintu per ilgu tekstu. Tai palengvina importavimo klaidų paiešką.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai:

  • Įmonių duomenų importavimas
  • Prekių duomenų importavimas
  • Prekių vietų sandėlyje importavimas
Jei tekstiniai duomenys viršija numatytus ilgius, duodamas klaidos pranešimas su įvardintu per ilgu tekstu. Tai palengvina importavimo klaidų paiešką.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Veiksmai > Pradinių ilgalaikio turto likučių duomenų importavimas Jei tekstiniai duomenys viršija numatytus ilgius, duodamas klaidos pranešimas su įvardintu per ilgu tekstu. Tai palengvina importavimo klaidų paiešką.

Modulis "i.SAF-T"

DK > Veiksmai > SAF-T duomenų eksportavimas Patikslintas įmonių detalizuojamų sąskaitų duomenų eksportavimas.

Mobili programėlė

"E-prekybos" ir "Autoserviso" modulių užduotys Siunčiamos užduočių parametruose numatytos SMS žinutės.