Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 50.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 50.2.0.

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Užsakymai > Veiksmai > Sąskaitos-faktūros įrašymas Užsakymo pastabos įrašomos į sąskaitos-faktūros pastabas.
Langelis "Svoris" Praplėstas iki 4 skaitmenų po kablelio. Tai gali būti naudinga pakuotės svorių nurodymui, kai pakuotės svoris tenkantis vienam prekės vienetui yra gramo dalis.
Langelis "Tūris" Praplėstas iki 7 skaitmenų prieš kablelį.

Modulis "E-prekyba"

Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Jei nurodoma dovanų kupono suma, tuomet patikrinus užsakymą įrašoma įmonių įsiskolinimo operacija, kuri kliento skolą kredituoja ir debetuoja "Prekybos" modulio nuostatų sąskaitą "Dovanų kuponų avansai". Jei dovanų kupono suma viršija užsakymo sumą, tuomet perviršis registruojamas operacija "Dovanų kuponų avansai" - debetas, "Dovanų kuponų pajamos" - kreditas.
Užduotis "Vežėjo iškvietimas" Vežėjų API perduodant COD sumą atminusuojama dovanų kupono suma.
Užduotis "Prekių pristatymas" Jei užsakymas turi apmokėjimų dovanų kuponu, tuomet įrašant sąskaitą-faktūrą automatiškai įrašoma užskaita su dovanų kupono operacija.
Užduotis "Prekių pristatymas" Jei pristaymo būdas yra "Atsiėmimas" ir apmokėjimo būdas yra "COD", tačiau dovanų kuponono operacijos suma yra didesnė arba lygi užsakymo sumai, parenkamas ne tęsinys "Apmokėjimas", o "Pabaiga".
Užduotys "Prekių pristatymas" ir "Apmokėjimas" Jei pristatymo būdas yra "Atsiėmimas", o apmokėjimo būdas "COD", tuomet sąskaita-faktūra atidaroma ne užduoties "Pristatymas", o užduoties "Apmokėjimas" metu. Tai reikalinga tam, kad klientui atspausdinamoje sąskaitoje-faktūroje matytūsi kasos aparato čekio duomenys arba užrašas "Apmokėta".
Užduotis "Apmokėjimas" Patikslintas veikimas, kai dalis užakymo apmokama dovanų kuponu.
PRK > Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos Sukurti veiksmai "Venipak COD ataskaitos importavimas" ir "Omniva COD ataskaitos importavimas".
PRK > Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > DPD COD ataskatios importavimas Importuojami ir tokie apmokėjimai, kurių suma nesutampa su skolos likučio suma.
PRK > Veiksmai > E-prekybos gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (Paysera) Importuojant Paysera banklink ataskaitą tais atvejais, kai apmokėjimo suma nesutampa su mokėtina suma, klaidos pranešimas neduodamas ir užskaitoma tokia suma, kokią galima užskaityti atisžvelgiant į užsakymo sumą, gautą apmokėjimo sumą ir dovanų kupono sumą.

Mobili programėlė

Meniu "Užduotys" Sukurta galimybė startuoti procedūras, kurios neturi jokios automatizacijos.