Leidimas 51.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 51.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Edisoft"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

API Sukurta galimybė iš kitų sistemų į Optimum įrašyti užsakymus bei gauti prekių, sandėlių, prekių likučių, skolų ir neapmokėtų sąskaitų-faktūrų sąrašus.
API Sukurta galimybė nurodyti užskaitas su grąžinimais ir pirkimo-grąžinimais.
API Panaikintas parametras "No", nes tiek banko išrašo, tiek įmonių įsiskolinimo operacijų numeriai parenkami automatiškai.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaitos > Pelno ataskaita Pelno ataskaitose su palyginimu lyginamasis laikotarpis gali būti pasirenkamas laisvai.
Veiksmai > Visų modulių atidarymas Pakeistas veiksmu "Analitinės apskaitos modulių atidarymas". Tai padaryta tam, kad išvengti skaudžių klaidų, kai atidaromi visi moduliai per klaidą nurodžius tolimos praeities datą. "Didžiosios knygos" modulio atidarymas galimas tik Operacijos > Modulių uždarymai panaikinant įrašus rankiniu būdu ir tai veikia kaip saugiklis nuo klaidų.

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės koregavimas" Pakeistas skirsnio "Sudėtis" išdėstymas.
Langas "Prekės detalizavimas" Skirsnyje "Priedai" įjungta priedų peržiūra.
Ataskaitos Ištaisyta patiektinų prekių apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo esant daugiau negu vienai sąskaitai-faktūrai padarytai iš vienos vieno užsakymo prekės.

Modulis "Autoservisas"

Duomenys > Operacijos > Koregavimas Sukurtas langelis "Standartinis kiekis". Jei nurodytas, tuomet pasirinkus operaciją šis kiekis automatiškai įrašomas į atidaryto lango langelį "Kiekis". Jei nenurodytas, tuomet programa veikia kaip anksčiau. Be to, kursoriui esant šiame langelyje paspaudus klavišus Rodyklė aukštyn arba Rodyklė žemyn, kiekis didėja/mažėja ne vienetu, kaip kituose skaitmeninių duomenų langeliuose, o standartiniu kiekiu.
Langelis "Kubatūra" Praplėstas iki 5 skaitmenų. Tai gali būti reikalinga sunkvežimių autoservisams.

Modulis "Edisoft"

PRK > Duomenys > Matai

Sukurtas langelis "EDI pavadinimas". Šis duomuo panaudojamas:

  • Perduodant į EDI sąskaitas-faktūras.
  • Priimant tiekėjų užsakymus. Jei užsakymo prekės matas skiriasi, duodamas įspėjimas.
PRK > Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Sąskaitos-faktūros perdavimas į EDI Sukurta galimybė sąskaitą-faktūrą perduoti į EDI sistemą pakartotinai. To gali prireikti, jei į EDI perduotoje sąskaitoje-faktūroje Optimum programoje padaromi pakeitimai.

Modulis "E-prekyba"

Integracija su Shopify.com platforma

Sukurtas modulis integravimui su Shopify.com e-prekybos platforma. Funkcionalumas:

  • Prekių grupių ir prekių duomenų perdavimas į Shopify, įskaitant aprašymus, kodus, savybes, nuotraukas bei prekių apjungimą į prekes su variantais (konfigūruojamos prekės).
  • Užsakymų importavimas iš Shopify.

Mobili programėlė

Langas "Prekės detalizavimas" Sukurtas skirsnis "Atsargų normos".
Pagrindinės programėlės meniu Sukurtas meniu "Prekės vietos priskyrimas". Šio funkcionalumo pagalba į Optimum galima įrašyti prekių vietas (lokacijas) sandėlyje. Tai daroma tiesiog nuskanuojant prekės brūkšninį kodą ir sandėlio lentynai paskirtą vietos (lokacijos) brūkšninį kodą. Priskyrus prekių vietas, jų surinkimas tampa daug greitesnis, nes mobiliosio programėlės prekių surinkimo ir sudėjimo sąrašuose prekės rikiuojamos pagal vietas todėl ženkliai sumažėja vaikščiojimo zigzagais po sandėlį atliekant atitinkamas logistikos operacijas.
Procesų užduočių priedai Sukurta galimybė pridėti ne tik fotografuojamus vaizdus, bet ir garso įrašus (pvz.: žodines pastabas, jei jų užsirašymas užduoties atlikimo aplinkybėmis būtų nepatogus).
Visi programėlės langai su sąrašais Panaikintas veiksmas "Atnaujinimas", nes sąrašo atnaujinimas galimas mobilioms programėlėms įprastu būdu, t. y. patraukus sąrašą žemyn.
Langas "Užduotys" Atsinaujinus užduočių sąrašui (po užduoties alikimo ar sinchronizavimosi) atsiradus naujoms užduotims neduodamas Android notification, jei tos naujos užduotys gautos pačiam vartotojui atlikus ankstesnę proceso užduotį.