Leidimas 51.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 51.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Meniu "Langai" Sukurtas meniu punktas Langai > Įsimintų langų atidarymas. Paspaudus uždaromi visi langai ir atidaromi įsiminti langai.

Modulis "Prekyba"

Meniu "Veiksmai" Kai kurie meniu "Veiksmai" punktai perkelti į antrą lygį po punktu "Importavimas", "Eksportavimas" ir "Išsiuntimas el. paštu". Tai sutrumpina meniu ilgį ir pagreitina reikalingo veiksmo paiešką.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Dokumento išsiuntimas el. paštu Be to, kad siunčiama sąskaita-faktūra PDF formatu, dar siunčiama ir struktūrizuota sąskaitos-faktūros informacija XML bylos formatu (priedas "Optimum.xml"). Ši byla gali būti importuota į pirkėjo Optimum programą, automatiškai sukuriant tiekėjo įmonę, tiekiamas prekes ir atsiųstos sąskaitos-faktūros PDF bylos priedą. Jei pirkėjas naudojasi ne Optimum programa, ši byla vis tiek gali būti naudinga ir panaudota automatizuotam pirkimo pajamavimui, nes joje struktūrizuotai pateikta visa informacija reikalinga pirkimo pajamavimui.
Veiksmai > Importavimas Sukurtas veiksmas "Pirkimo sąskaitos-fakūros importavimas". Jo pagalba iš tiekėjo Optimum programos siųsta pardavimo sąskaita-faktūra (priedas "Optimum.xml") gali būti importuota į pirkėjo Optimum programą, automatiškai sukuriant tiekėjo įmonę, tiekiamas prekes ir atsiųstos sąskaitos-faktūros PDF bylos priedą.
Langas "Partijos pasirinkimas" Sukurtas stulpelis "Sandėlys" su filtravimo galimybe. Jis gali būti naudingas, kai nuostatose yra nurodyta "FIFO pagal sandėlius" = "Ne", nes tuomet galima rinktis iš bet kuriame sandėlyje užpajamuotų partijų.

Modulis "Autoservisas"

Užduotys SMS žinučių šablone galima naudoti kintamąjį {CmpName} (įmonės pavadinimas).

Modulis "E-prekyba"

PRK > Veiksmai > E-prekyba Sukurtas veiksmas "E-prekybos apmokėjimų importavimas (OPAY)".

Mobili programėlė

Meniu "Užduotys" Užduočių skaičius (naujas/visas) rodomas meniu. Jei yra naujų užduočių, fonas išskiriamas oranžine spalva taip pat, kaip ir Windows programoje.
Meniu "Praleisti skambučiai" Praleistų skambučių skaičius rodomas meniu.
Meniu "Paskyros" Paskyrų skaičius rodomas meniu.
Langas "Užduotys" Jei užduotis turi pranešimą, prie jos rodomas varpelis, taip pat, kaip ir Windows programoje.
Meniu Sukurtas meniu "Sandėlio perkėlimo orderio įrašymas".
Visi langai su sąrašais Ištaisyta klaida, dėl kurios praslinkus sąrašą žemiau nebuvo galima grįžti į pradžią.
Visi langai su sinchronizuojamais duomenimis Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo parodomos duomenų sinchronizavimo klaidos.
Langas "Užduoties detalizavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo užpildomi skirsniai "Priedai" ir "Istorija".
Langas "Užduotys" Ištaisyta klaida, dėl kurios pradedant kontakto procesą buvo prašomas įrašyti proceso aprašymas.