Leidimas 52.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 52.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Tekstų vaizdavimas Naudojant didelės raiškos monitorius programos tekstų vaizdavimo nustatymai automatiškai pakeičiami taip, kad tekstai nebūtų išsilieję.
Pastabų langelis Praplėstas nuo 1000 iki 2000 simbolių.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Eksportavimas > Formos FR0564 duomenų eksportavimas Į ataskaitą traukiami tik pardavimai pagal kodus PVM13 ir PVM19. Be to, pagal PVM19 kodą (trikampė prekyba) vykdytų pardavimų suma išskiriama formos langelyje 14.
Veiksmai > Importavimas > Pirkimo sąskaitos-faktūros importavimas Patikslintas sumos be PVM apvalinimo paklaidų įvertinimas.

Modulis "Procesai"

Pradelstos užduotys Jei darbuotojas turi užduočių, kurių paskyrimo/termino/planuojama data yra senesnė negu 30 d., duodamas įspėjimas su pasiūlymu, ką galima būtų su tomis užduotimis padaryti.

Modulis "Autoservisas"

Paskyrų grafikai Paskyrų grafikuose rodomi tik tie darbuotojai, kurie šiuo metu turi darbo sutartį su langelyje "Gamyba" nurodyta "Taip".

Modulis "E-prekyba"

Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Atsiėmimo sandėlį leidžiama nurodyti net ir tuomet, kai pristatymo būdas yra "Pristatymas". Tai gali būti reikalinga tais atvejais, kai e-parduotuvėje priimamas sprendimas iš kur bus siunčiamos pristatomos prekės.
Užduotis "Užsakymo registravimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo atšaukiant užduotį užsakymuose su prekių partijomis.

Mobili programėlė

Duomenų lentelės Atnaujinus duomenis, patikrinama ir ar nėra programėlės atnaujinimo.