Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 52.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 52.1.0.

Bendri pakeitimai

Visi programos langai Nustačius Windows grafikos mastelį 200% visos programos piktogramos pateikiamos atitinkamo dydžio.
Excel ataskaitos Ištaisyta klaida, dėl kurios Excel ataskaitų stulpelių pločiai buvo padidinami nustačius Windows grafikos mastelį didesnį nei 100%.
Word ataskaitos Ištaisyta klaida, dėl kurios Word ataskaitose brūkšninių kodų pločiai buvo pamažinti nustačius Windows grafikos mastelį didesnį nei 100%.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Formos FR0564 duomenų eksportavimas Patikslintas veikimas dėl PVM15, kai parduodamos paslaugos.
Operacijos > Užsakymai > Koregavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios mygtuko "Pristatymo datų koregavimas" aukštis buvo netinkamas nustačius Windows grafikos mastelį 200%.

Modulis "Procesai"

Duomeny > Procedūros Sukurtas stulpelis "Sustabdyti procesai".

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Dalių/subrangos pirkimo eiga > Veiksmai Patikslintas veiksmas "Pirkimo dokumentų priskyrimas kitam darbui": perkeliamas ne tik dalių/subrangos sąrašas, bet ir dalių/subrangos pirkimo eiga.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Operacijos > Avanso priėmimo įrašymas Gauti avansai siejami su įmonių įsiskolinimo operacija. Tai leidžia atsekti klientus, iš kurių avansai yra gauti. Atitinkamai ir pardavimai susiejami su to kliento avansu FIFO metodu.

Modulis "i.VAZ"

PRK > Operacijos > Sąskaitos-faktūros Sukurta ataskaita "CMR".

Modulis "Akcizas"

PRK > Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Alkoholio likučio kitimo suvestinė

Pakeitimai:

  • Sukurtas papildomas stulpelis, kuriame atvaizduojamas akcizo dokumento numeris.
  • Kiekiai konvertuoti į alkoholio kiekio vienetus.
PRK > Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Dokumento išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė išsiųsti ataskaitą "Akcizo apskaičiavimo dokumentas".

Modulis "E-prekyba"

PRK > Byla > Nuostatos Skirsnyje "E-prekyba" sukurtas langelis "El. pašto siuntėjas". Jis rodomas, kaip automatinių e-prekybos el. pašto žinučių siuntėjas. Jame galima nurodyti savo e-parduotuvės pavadinimą, nenurodžius kaip ir anksčiau bus pateikiamas įmonės pavadinimas.
PRK > Veiksmai > E-prekyba Sukurtas veiksmas "Trūkstamų prekių perkėlimas". Gali būti naudingas tais atvejais, kai sandėlyje, iš kurio siunčiamos prekės, trūksta kurių nors prekių ir jas galima paimti iš kito sandėlio. Veiksmas turi būti vykdomas po to, kai atliekamas visų užsakymų prekių rezervavimas, kad nerezervuoti liktų tik tie užsakymai, kurių prekių trūksta.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Patikslintas fizinio asmens paieškos algoritmas: jei randama įmonė, kurios el. paštas sutampa, bet jos pavadinime nėra nurodytas tas pats el. paštas, kaip įprasta automatiškai sukurtiems klientams, duodamas atitinkamas klaidos pranešimas.

Mobili programėlė

Langas "Užduotys" Optimizuotas sąrašo atsinaujinimo greitis.
Užduotis "Sąmatos sudarymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios pakartotinai koreguojant dalių sąrašą buvo ištrinamos tų darbo dalių kainos, kurios jau buvo spėtos įrašyti Windows programoje.
Užduotis "Prekių surinkimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo rodomos prekių vietos.