Leidimas 52.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 52.1.1.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "i.VAZ"
Modulis "Edisoft"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Ataskaitose "i.SAF išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras" ir "i.SAF gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras" sukurtas duomenų grupavimas pagal šalis.
Veiksmai > Eksportavimas > Formos FR0564 duomenų eksportavimas Patikslintas veikimas dėl PVM14, kai parduodamos paslaugos.

Modulis "i.VAZ"

Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos > CMR Į ataskaitą įrašomas transporto priemonės bei priekabos valstybinis numeris.

Modulis "Edisoft"

PRK > Duomenys > Įmonės > Koregavimas Sukurtas skirsnis "Viešojo pirkimo sutartys", kuriame nurodyti duomenys gali būti pasirinkti įrašant tos įmonės užsakymą arba sąskaitą-faktūrą.
Langai "Užsakymo koregavimas" ir "Sąskaitos-faktūros koregavimas" Sukurtas langelis "Viešojo pirkimo sutartis", kurio duomenys perduodami į EDI sistemą perdavimui į E-sąskaitos sistemą, kurioje būtina registruoti viešojo pirkimo dokumentus.

Modulis "E-prekyba"

Langas "Proceso detalizavimas" Prekių lentelė perkelta į atskirą skirsnį "Prekės" ir jame sukurtas blokas "Sumos".
PRK > Veiksmai > E-prekyba Sukurtas veiksmas "Apmokėjimų importavimas (Stripe)".
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas (Shopify) Sinchronizuojami prekių likučiai.

Mobili programėlė

Langas "Kontaktiniai asmenys" Sukurta kontaktinių asmenų įrašymo ir koregavimo galimybė.