Leidimas 52.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 52.1.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai (POS)"
Modulis "E-prekyba"

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Įmonės > Veiksmai Veiksme "Prekių pardavimo kainų, nuolaidų ir maržų importavimas" sukurtas parametras "Esamas prekių sąrašas panaikinamas".
Duomenys > Bendrosios pardavimo sąlygos > Veiksmai Veiksme "Prekių pardavimo kainų, nuolaidų ir maržų importavimas" sukurtas parametras "Esamas prekių sąrašas panaikinamas".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos 12-SD duomenų eksportavimas Formoje pateikiamas ir laiko tipas "N" (neapmokamas nedarbingumas). Langelis A5 tokiu atveju užpildomas kodu 07, o langelis A6 "IŠDUOTA MEDICININĖ PAŽYMA (FORMA NR. 094/A)".

Modulis "Procesai"

Veiksmai > Įgaliojimų matricos importavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo ištrinami procedūrų automatizavimo parametrai.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai

Pakeitimai:

  • Automobilių, kurie turi daugiau negu vieną aktyvų darbą, darbai išskiriami oranžiniu fonu analogiškai, kaip lange "Paskyros".
  • Sukurtas veiksmas "Automobilio darbų filtravimas".

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Kasos aparato žurnalas".

Modulis "E-prekyba"

PRK > Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Kasos aparato čekio įrašymas Patikrinama, ar sąskaita-faktūra nėra e-prekybos proceso dalis. Jei taip, duodamas pranešimas, kad apmokėjimas turi būti įrašytas atliekant atitinkamą užduotį, o ne tiesiogiai lange "Sąskaitos-faktūros" atliekant veiksmą.