Leidimas 53.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 53.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai (POS)"
Modulis "Akcizas"
Modulis "E-prekyba"
Modulis "Shopify"
API

Bendri pakeitimai

Telefono numeris Sukurtas telefono numerio detalizavimas (klaustukas prie langelio arba dvigubas lentelės langelio spragtelėjimas). Detalizavimas atidaro dialogo langą, kuriame galima įrašyti SMS žinutės tekstą ir jį išsiųsti. Išsiuntimas veikia tik naudojantiems modulį "SMS".

Modulis "Procesai"

Langai:

  • Operacijos > Užduotys
  • Operacijos > Procesai
Paspartinta greitaveika. Tai ypač jaučiama esant dideliems įrašų skaičiams.

Modulis "Autoservisas"

Darbo koregavimo ir sąmatos įrašymo užduoties atlikimo langai Skirsnyje "Prekės" sukurtas mygtukas "Surinktų prekių įrašymas".
Darbo koregavimo ir sąmatos įrašymo užduoties atlikimo langai Patikslintas pakaitinių automobilių užimtumo tikrinimas.
Automatinis sąskaitos-faktūros įrašymas Papildomai tikrinama, ar bendra suma be PVM sutampa su darbo suma be PVM. Jei nesutampa, sumos suvienodinamos.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Duomenys > Kasos aparatai > Koregavimas Panaikintas langelis "Kreditas 4 (avansas)", nes avansų apskaita vedama per klientus.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Jei apmokama avansu, galimybė atrinkti užskaitomus avansus patikrinama prieš kasos aparato čekio atspausdinimą.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Sukurta galimybė užskaityti bet kokiu būdu priimtą avansą, ne tik gautą per kasos aparatą.
Langas "Kasos aparato čekio įrašymas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo priimant apmokėjimą pagal sąskaitą-faktūrą, kurioje yra tos pačios prekės iš skirtingų užsakymų arba sandėlių ir su skirtinga kaina.

Modulis "Akcizas"

Bendri pakeitimai Pritaikyta prekybai vynu.

Modulis "E-prekyba"

LP Express Sukurta integracija su "LP Express" vežėju (siuntų registravimas, lipdukų spausdinimas, pristatymo statuso sekimas).
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Jei nurodytas nekorektiškas paštomatas, atitinkamas langelis išskiriamas raudona spalva ir duodamas klaidos pranešimas.

Modulis "Shopify"

PRK > Byla > Nuostatos > Shopify Sukuras langelis "Sukuriamos prekės". Jei nurodyta "Taip", sinchronizavimas veikia kaip ankčiau. Jei nurodyta "Ne", tuomet prekės bei prekių kategorijos Shopify sistemoje nėra sukuriamos, o tik susinchronizuojmi jų ShopifyID remiantis prekių kodais.
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas (Shopify) Jei klientas nenurodo pašto indekso, tuomet sinchronizavimo metu neduodama klaida, o jis užpildomas brūkšneliu. Užsakymo tikrinimo metu bus galimybė pašto indeksą patikslinti.

API

PNG Sukurtas metodas kasų sąrašo gavimui.
PRK Prekių likučių metodo rezultate pateikiamas rezervuotas prekės kiekis.
PRK Sukurtas metodas, skirtas kasos pajamų orderio įrašymui.
PRK Sukurtas metodas, skirtas įmonių įsiskolinimo operacijos įrašymui.