Leidimas 53.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 53.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Shopify"
API

Bendri pakeitimai

Modulis "Mėgstama" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo iš modulio "Mėgstama" pašalinant meniu punktą.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Importavimas > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (SEPA XML) Sukurta galimybė atidaryti importuojamo banko išrašo koregavimo langą net ir tuo atveju, kai apmokėjimo suma sutampa su kliento skola. Tai galima padaryti banko išrašo eilutės "paukščiavimo" su kompiuterio pelyte metu laikant nuspaus klaviatūros klavišą CTRL.

Modulis "Shopify"

Užduotis "Prekių pristatymas" Shopify sistemoje užsakymas pažymimas kaip uždarytas (closed).
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas (Shopify) Realizuotas funkcionalumas, kai prekės Shopify automatiškai nėra sukuriamos, o tik sinchronizuojami jų Shopify ID.
PRK > Byla > Nuostatos > Shopify Panaikintas langelis "Paskutinio užsakymo Shopify ID", nes ši informacija saugoma užsakymų lentelėje.

API

Modulis "Darbo užmokestis" Sukurta galimybė pildyti tabelio įrašus.