Leidimas 54.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 54.1.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Aktyvaus modulio mygtukas papildomai išryškinamas atitinkamu fonu.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Importavimas > Pirkimo sąskaitos-faktūros importavimas Sukurta galimybė prisegti DOCX bylą, jei tokia buvo atsiųsta vietoje PDF bylos.
Veiksmai > Išsiuntimas el. paštu > Sąskaitų-faktūrų išsiuntimas el. paštu Jei sąskaitos-faktūros data yra paskutinė mėn. diena ir klientas nėra užsienietis, tuomet žinutės tekste nurodytas fragmentas {Debt} pakeičiamas to mėnesio kliento skolos kitimo suvestine (tokia pačia, kaip Optimum žinutėse). Jei data nėra paskutinė mėn. diena arba klientas yra užsienietis, tuomet minėtas fragmentas iš žinutės teksto pašalinamas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos GPM312 duomenų eksportavimas Pritaikyta 2021 m. deklaravimui.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys

Visuose užduočių valdymo languose supaprastinta vartotojo sąsaja:

  • Panaikintas langelis "Procedūra".
  • Panaikintas langelis "Užduotis". Užduoties pavadinimas pateikiamas lango antraštėje.
Langas "Planavimas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo nesuplanuotos užduoties grafinio planavimo metu metų sandūroje.