Leidimas 54.2.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 54.2.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Organizacija"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "i.VAZ"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Ištaisyta klaida, dėl kurios pakartotinai pasirinkus modulį buvo pašalinami nevisi nereikalingi meniu punktai.
Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Pasirinkus priedų rikiavimą, jis taikomas visuose detalizavimo languose.

Modulis "Organizacija"

Visos programos išnoriniam naudojimui skirtos dokumentų ataskaitos Įmonės logotipas imamas iš "Organizacijos" modulio priedo "Logo.png".

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Skolų kitimas > Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktas Vyr. buhalterio parašas imamas "Organizacijos" modulio priedo "AcnGnrSignature.png".
Ataskaitos > Skolų kitimas > Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktas (EN) Vyr. buhalterio parašas imamas "Organizacijos" modulio priedo "AcnGnrSignature.png".
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Veiksmai > Apmokėjimo banko kortele įrašymas Sukurta galimybė atlikti mokėjimą, kai sąskaita-faktūra iš dalies yra apmokėta (pvz. avansu). Tuomet įrašomas likučio apmokėjimas.
Ataskaitos > Prekių likučiai Sukurta ataskaita "Prekių likučiai su konsignacinėm kainom".

Modulis "Procesai"

Langas "Proceso detalizavimas" Skirsnyje "Užduočių priedai" pasirinkus priedų rikiavimą, jis taikomas visuose languose su tokiu skirsniu.

Modulis "Autoservisas"

Sąmatų importavimas iš skaičiuoklių Skaičiuoklių nustatymų byla imama iš "Autoserviso" modulio priedo "EstimateSettings.xml".
Sąmatų importavimas iš "Eurotax" Eurotax naujos sąmatos šablono byla imama iš "Autoserviso" modulio priedo "EurotaxTemplate.xml".

Modulis "i.VAZ"

VMI saugumo sertifikatas Sertifikatas imamas iš "Prekybos" modulio priedo "Certificate.pfx".

Mobili programėlė

Priedų įrašymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo tą patį priedą pakartotinai prisegant prie kelių užduočių.