Leidimas 54.4.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 54.4.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Edisoft"
Modulis "Shopify"
Mobili programėlė
API

Bendri pakeitimai

Visi dialogo langai Sukurta galimybė keisti dialogo languose pateikiamų lentelių plotį ir aukštį, kai turimas didesnis ar mažesnis ekranas, negu numatyta kuriant programą. Tam paspauskite dešinį pelytės klavišą ant lentelės, kurios dydį norite keisti, antraštės ir atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkite "Lentelės dydžio keitimas".

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas > skirsnis "Prekės" > Naujo įrašo įrašymas Prie langelio "Kiekis" sukurtas mygtukas "!" ("Kiti veiksmai"), kurį paspaudus parodomas meniu punktas "Perskaičiavimas iš pakuočių į vienetus". Jis skirtas tiems atvejams, kai tiekiejų sąskaitose kiekiai nurodyti pakuotėmis, o apskaita vedama smulkesniais vienetais. Į langelį "Kiekis" įrašius nusipirktų pakuočių skaičių ir paspaudus šį naują meniu punktą, kiekis padauginamas iš prekės kortelėje nurodyto kiekio įpakavime, o vieneto kaina ir vieneto savikaina padalinama iš kiekio įpakavime.
Veiksmai > Eksportavimas > Intrastato išvežimo duomenų eksportavimas

Pakeitimai:

  • Į ataskaitą įkeliami ir tie pardavimai į ES, kurių PVM nėra 0.
  • Įkeliami pirkimo gražinimai.
Veiksmai > Eksportavimas > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas Įkeliami gražinimai.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos 1-SD duomenų eksportavimas Pritaikyta nuo 2022-04-01 pasikeitusiai formai.
Operacijos > Darbo sutartys > Naujo įrašo įrašymas Skirsnyje "Darbo grafikas" sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas".

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Koregavimas Jei prekė yra rezervuota arba perduota, koreguojant darbą jos negalima panaikinti arba pakoreguoti pakeičiant prekę.
Ataskaitos > Dalių likučiai Sukurta ataskaita "Gautinos dalys".
Operacijos > Dalių/subrangos pirkimo eiga Sukurta galimybė koreguoti dalies/subrangos pirkimo duomenis.
Operacijos > Paskyrų žymėjimas

Pekeitimai:

  • Sukurta galimybė keisti tekstų dydį. Tam sukurtas langelis "Mastelis".
  • Sukurta galimybė pasikeisti ir išsisaugoti lange pateikiamų lentelių stulpelių pločius.
  • Operacijų sąraše prie operacijos pavadinimo rodomos pastabos, kurios gali patikslinti automechanikui numatytą darbą.

Modulis "Edisoft"

Duomenų mainai Patikslintas duomenų pateikimas, reikalingas e-sąskaitos sistemai.

Modulis "Shopify"

PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas (Shopify) Patikslintas kainų ir nuolaidų apskaičiavimas atsižvelgiant į bendrąsias pardavimo sąlygas.

Mobili programėlė

Langas "Prekės" Sukurta galimybė filtruoti tik tas prekes, kurių turima sandėlyje.

API

"Autoserviso" modulis Sukurta galimybė gauti laisvus priėmėjų laikus ir užregistruoti darbą.