Leidimas 54.5.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 54.5.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kasos terminalai (POS)"
Modulis "E-prekyba"
Modulis "Shopify"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Automtinis programo atnaujinimas Optimum programa, įdiegta iš MSI bylos, atsinaujina, jei duomenų bazės leidimas yra didesnis, negu vartotojo programos leidimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė pagal skyrius".

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Operacijos > Pardavimo įrašymas Nuskanuotų prekių sąrašas saugomas vartotojo programoje, o laikina lentelė sukuriama tik operaciją įrašant į serverį. Tai padeda išvengti klaidų, kai prekių skanavimo metu dingsta ryšys su serveriu.

Modulis "E-prekyba"

Pigu.lt Sukurta integracija su Pigu.lt. Pradėjus prekiauti Pigu.lt platformoje, užsakymai gali būti automatiškai importuojami ir valdomi taip pat, kaip ir kiti e-prekybos užsakymai.

Modulis "Shopify"

PRK > Byla > Nuostatos Sukurta galimybė atjungti prekių likučių ir kainų sinchronizavimą. Tai gali būti naudinga tais scenarijais, kai prekės, jų kainos ir likučiai sinchronizuojami atskiros sistemos, tiesiogiai retransliuojančios tiekėjų katalogus.

Mobili programėlė

Meniu "Kelionės" Sukurta galimybė mobiliojoje programėlėje pildyti savo keliones, kurias iki šiol buvo galima įrašyti tik Windows programos modulyje "Kontaktai".
Meniu "Paskyrų žymėjimas" Operacijų sąraše prie operacijos pavadinimo rodomos pastabos, kurios gali patikslinti automechanikui numatytą darbą.