Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 55.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 55.0.0.

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" sukurtas langelis "Išsaugomos el. paštu siunčiamos sąskaitos-faktūros". Jei nurodyta "Taip", tuomet el. paštu siunčiamos sąskaitos-faktūros įrašomos į priedus. Jei toks priedas jau yra, duodamas klaidos pranešimas, kad sąskaita-faktūra jau buvo išsiųsta. Tai gali padėti atsekamumui kas, kada ir kokią sąskaitą-faktūrą išsiuntė klientui ir ar išsiuntė išvis. Be to, skaitmeninių sąskaitų-faktūrų išsaugojimas gali būti naudingas VMI pareikalavus pateikti dokumentus, kai popierinės kopijos nėra kaupiamos.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpios suvestinė > Priskaitymų ir atskaitymų suvestinė Skiltis "Atskaitymai" papildyta stulpeliu "Pajamos natūra". Tai padaryta siekant suvienodinti stulpelius su ataskaita "Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė".

Modulis "Autoservisas"

Duomenys > Pakaitiniai automobiliai Sukurtas skirsnis "Pelningumas" su langeliais "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas". Pakaitinių automobilių užimtumo ataskaitose sukurti atitinkami filtrai.
Operacijos > Paskyros Ištaisyta klaida, dėl kurios skirsnyje "Ilgalaikis planavimas" kai kuriais atvejais buvo rodomas neteisingas stulpelių skaičius.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Duomenys > Kasos aparatai Sukurtas langelis "Grąžinimas į banko kortelę". Nurodžius "Taip", tame kasos aparate yra galimybė pasirinkti pinigų grąžinimo būdą į banko kortelę.

Modulis "E-prekyba"

API Perkelta į naują infrastruktūrą. Privalumai - patogesnis klaidų pateikimas ir identifikavimas.
API Metode GetStockByLots sukurtas parametras StoreId.

Mobili programėlė

Langas "Kelionės įrašymas" Patikslinta langelio "Papildytas degalų kiekis" antraštė.
Prekių surinkimas Prekių skanavimo duomenys saugomi pastovioje lentelėje, kurios duomenys nedingsta visiems vartotoams pabaigus darbą su programa.