Leidimas 56.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 56.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Langas "Prisijungimas" Serverių pavadinimai koduojami trimis raidėmis. Įrašius senojo formato serverio pavadinimą jis automatiškai konvertuojamas. Tai užtikrina didesnį duomenų saugumą.

Modulis "Saugumas"

Duomenys > Vartotojai > Naujo įrašo įrašymas Skirsniuose "Teisės", "Ataskaitos" ir "Veiksmai" sukurtas langelis "Pavadinimo filtras".
Vartotojų teisės Duomenų matymo teisės turi įtakos tik meniu punktų matomumui bei detalizavimo, kopijavimo ir koregavimo langų atsidarymui. Tai palengvina teisių suteikimą vartotojams, nes nebereikia suteikti duomenų matymo teisių į susijusius duomenis.
Visi langai Moduliai rikiuojami ne abėcėlės tvarka, o pagal tikrąjį jų eiliškumą taip pat, kaip mygtukų juosetelėje.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Prekių likučiai > Surinktos prekės Sukurtas parametras "Sandėlys" ir stulpelis "Vieta", kuriame rodoma surinktų prekių vieta pasirinktame sandėlyje. Šis stulpelis naudingas, kai daromas dalinis inventorizavimas tam tikrame vietų intervale. Jei surinktų prekių ataskaitoje yra prekių, kurių vieta nėra iš inventorizuotų vietų intervalo, tai reiškia, kad šias prekes reikia perkelti į joms numatytą vietą.
Operacijos > Sandėlio inventorizavimo įrašymas > skirsnis "Prekės" > Automatinis pasiūlymas > Nenurodytų prekių prilyginimas 0 Lange "Nenurodytų prekių prilyginimas 0" sukurti langeliai "Vietų pradžia" ir "Vietų pabaiga". Tai gali būti naudinga, kai daromas dalinis inventorizavimas tam tikrame vietų intervale. Tuomet tik tos nerastos prekės turi būti prilygintos 0, kurios turi būti inventorizuojamose vietose. Šį metodą galima taikyti tik tuomet, kai visos prekės turi nurodytas vietas ir sandėlyje saugomos tik numatytose vietose.

Modulis "Darbo užmokestis"

Darbo sutartys ir priskaitymai

Pritaikyta nuo 2022-06-01 pasikeitusiai GPM NPD skaičiavimo formulei. Tam, kad būtų taikoma nauja formulė, darbo sutartyse langelyje "NPD" turi būti nurodyta 540, o programa pati atsirinks kurią formulę taikyti pagal faktines darbuotojo konkretaus mėnesio pajamas.

Kadangi naująją formulę leidžiama taikyti ir atgaline data, yra galimybė 540 nurodyti ir darbo sutartyse nuo 2022-01-01.

Modulis "Procesai"

Duomenys > Procedūros > Naujo įrašo įrašymas

Pakeitimai:

  • Sukurtas langelis "Rankinis proceso startas". Jei nurodyta "Ne", tuomet procedūros startavimo meniu punktas nerodomas meniu "Veiksmai".
  • Sukurtas langelis "Rankinis subproceso startas". Jei nurodyta "Ne", tuomet procedūros startavimo meniu punktas nerodomas meniu "Subproceso pradžia".
  • Skirsnyje "Automatinis startas" panaikinti langeliai "Pradžios data", "Pabaigos data", "Paskutinio starto data", "Sekančio starto data".
  • Skirsnyje "Automatinis startas" sukurta galimybė nurodyti darbuotojų sąrašą, kuriems procedūra startuoja automatiškai.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Ataskaitos

Šiose ataskaitose pateikiamas dokumento brūkšninis kodas:

  • "Sąmata",
  • "Sąskaita-faktūra",
  • "Užsakymo paraiška + priėmimo-perdavimo aktas",
  • "Garantiniam remontui sunaudotų materialinių vertybių nurašymo aktas".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Ataskaitoje "Pakaitinių automobilių užimtumas" ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais ataskaita nebuvo suformuojama.

Modulis "E-prekyba"

Integracija su Pigu.lt Pigu.lt užsakymų prekių paieška daroma pagal brūkšninį kodą, o ne pagal prekės kodą.
Integracija su Pigu.lt Pigu.lt užsakymų sąskaitų-faktūrų PDF'ai automatiškai perduodami į Pigu.lt sistemą.
Integracija su Pigu.lt Pigu.lt užsakymų apdorojimo metu nesiunčiamos automatinės el. pašto ir SMS žinutės, nes su klientais komunikuoja Pigu.lt platforma.
Integracija su Pigu.lt Užsakymo numeris nebeimamas iš užsakymo pastabų, nes automatiškai importuotų užsakymų numeriai sutampa su Pigu.lt užsakymų numeriais.

Mobili programėlė

Langai:

  • Užduoties atlikimas
  • Užduotise priedų įrašymas
Jei priedui nurodytas plėtinys JPG ir MP3, tuomet galima rinktis tik iš atitinkamo tipo bylų.
Visų detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Pasirenkant pridedamą priedą galima rinktis tik iš JPG ir MP3 tipo bylų, nes tik tokio tipo bylas galima sukurti mobiliajame įrenginyje.
Meniu Sukurti meniu punktai "Rezervuotų darbo prekių perdavimas" ir "Naujų darbo prekių perdavimas". Nuskanavus darbo brūkšninį kodą ir nuskanavus perduodamų prekių brūkšninius kodus, į programą įrašomi atitinkami darbo prekių perdavimo sandėlio perkėlimo orderiai.