Leidimas 57.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 57.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai (POS)"
Modulis "E-prekyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Trukmės duomenys Lentelėse laiko trukmės pateikiamos su minučių skaičiumi. Tai lengviau suvokti, negu dešimtainę valandos išraišką.
Grafinis užduočių/paskyrų vaizdavimas Mastelio keitimo langas ir skirikliai pritaikyti aukštoms ekrano rezolicijoms.
Langas "Prisijungimas" Langelyje "Kalba" panaikinti pasirinkimai "AR", "ES" ir "LV".
Ataskaitų ir veiksmų meniu punktai

Pakeitimai:

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios nesuteikus teisių į ataskaitą ar veiksmą buvo nerodomi ir kiti meniu punktai su tuo pačiu pavadinimu, bet esantys kitame kontekste.
 • Supaprastintas parametrų, kurių standartinės reikšmės saugomos Windows Registre, aprašymas.

Modulis "Saugumas"

Istorija Registruojami vartotojo programos langų, ataskaitų ir veiksmų atidarymai.
Operacijos > Prisijungimai

Pakeitimai:

 • Jei vartotojas dar nėra atsijungęs, jo prisijungimo pabaigos laikas išskiriamas žaliu fonu.
 • Jei vartotojas atsidaro programą kelis kartus, nėra įrašomas atskiras prisiungimas, tad nedubliuojamas prisijungimo laikas.
 • Jei vartotojo kompiuteris "užmiega", tuomet "miego" laikas neįskaičiuojamas į prisijungimo laiką ir kompiuteriui "atsibudus" įrašomas naujas prisijungimo įrašas su nauju pradžios laiku.
Operacijos > Istorija Meniu punktas panaikintas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Istorija", apimanti vartotojų prisijungimus, atsijungimus, langų atidarymus, ataskaitų peržiūras ir veiksmų atlikimus, duomenų įrašymo/koregavimo/panaikinimo operacijas.
Langai "Vartotojo koregavimas" ir "Vartotojo detalizavimas"

Skirsniuose "Teisės", "Ataskaitos" ir "Veiksmai" sukurti filtrai:

 • "Moduliai" su pasirinkimais "Matomi" ir "Nematomi".
 • "Teisės" su pasirinkimais "Suteiktos" ir "Nesuteiktos"
Modulio pasirinkimas iš sąrašo Moduliai rikiuojami pagal tikrąjį eilškumą, o ne pagal abėcėlę.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Operacijų žurnalas (sąskaitos eilutėmis su pelningumu)". Nuo ataskaitos "Operacijų žurnalas (sąskaitos eilutėmis)" skiriasi tuo, kad turi stulpelius "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Operacijų žurnalo ataskaitose sukurti pasirinktiniai parametrai "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas". Ataskaitose rodomos operacijos, kuriose yra bent viena koresponduojanti sąskaita su nurodytu darbuotoju, skyriumi arba projektu.
Duomenys > Operacijų tipai Sukurtas langelis "Priedas būtinas". Jei nurodoma "Taip", tuomet atitinkamo modulio uždarymo metu tikrinama, ar uždaromame laikotarpyje visos to tipo operacijos turi priedus. Pvz.: operacijos tipui "Pirkimo sąskaita-faktūra" nurodžius, kad priedas būtinas, programa įspėtų, jei "Prekybos" modulio uždarymo laikotarpyje būtų pirkimo sąskaitų-faktūrų be priedų (kitaip tariant be prisegtų originalių PDF dokumentų).
Langai "Operacijų tipai" ir "Modulių uždarymai" Moduliai rikiuojami pagal tikrąjį eilškumą, o ne pagal abėcėlę.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Įmonės > Koregavimas Sukurtas langelis "Spalva", kuriame galima nurodyti "Raudona", "Geltona", "Žalia". Jei įmonei nurodyta spalva, visose lentelėse šios įmonės pavadinimas išskiriamas atitinkamos spalvos fonu.
Duomenys > Kontaktiniai asmenys > Koregavimas Sukurtas langelis "Spalva", kuriame galima nurodyti "Raudona", "Geltona", "Žalia". Jei įmonei nurodyta spalva, visose lentelėse šio kontaktinio asmens vardas ir pavardė išskiriami atitinkamos spalvos fonu.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Įmonių spalvų įrašymas", kurio pagalba pasirinktą spalvą galima įrašyti daugeliui įmonių. Pvz.: iš ataskaitos "Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros (tik terminai)" išsikopijavus stulpelį "Klientas" visiems pradelsusiems skolininkams priskirti raudoną spalvą.
Veiksmai > Importavimas > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (SEPA XML) Sukurtas langelis "El. pašto paskyra informavimui apie avansus". Jei langelyje pasirenkama el. pašto paskyra, tuomet importavus avansinį apmokėjimą tikrinama, ar įmonė neturi nerealizuotų užsakymų, kurių data yra ne senesnė negu 90 d. Jei tokių užsakymų yra, tuomet užsakymo atsakingam darbuotojui siunčiama el. pašto žinutė su informacija apie gautą avansą.
Visuose kontekstuose esanti ataskaita "Prekių brūkšniniai kodai" Pagerinta prekės kodo, pateikiamo po brūkšniniu kodu, vaizdo kokybė.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė

Šiose ataskaitose sukurti stulpeliai "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas":

 • "Pirkimų žurnalas", "Pirkimų žurnalas nacionaline valiuta",
 • "Pirkmo grąžinimų žurnalas", "Pirkimo grąžinimų žurnalas nacionaline valiuta",
 • "Pardavimų žurnalas", "Pardavimų žurnalas nacionaline valiuta",
 • "Grąžinimų žurnalas", "Grąžinimų žurnalas nacionaline valiuta".

Langai:

 • "Užsakymų filtravimas"
 • "Sąskaitų-faktūrų filtravimas"
 • "Grąžinimų filtravimas"
Sukurtas filtras "Klientų grupė".

Langai:

 • "Pirkimo užsakymų filtravimas"
 • "Pirkimo sąskaitų-faktūrų filtravimas"
 • "Pirkimo grąžinimų filtravimas"
Sukurtas filtras "Tiekėjų grupė".
Ataskaitos > Užsakytinos prekės Ataskaitose "Užsakytinos prekės ir žaliavos" ir "Užsakytinos prekės ir gaminiai" sukurtas stulpelis "Vieneto pirkimo kaina". Tai padeda identifikuoti prekes, kurios neturi nurodytos pirkimo kainos ir todėl nepaklius į pirkimo užsakymo įrašymo lange automatiškai siūlomas užsakytinas prekes.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Darbo sutarčių NPD keitimas". Jo pagalba galima masiškai "uždaryti" nurodytą datą galiojančias darbo sutartis su praėjusių metų NPD ir "atidaryti" su naujųjų metų NPD.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Veiksmai Sukurti veiksmai "Avanso įrašymas" ir "Avanso panaikinimas".
Operacijos > Dalių/subrangos pirkimo eiga Sukurta galimybė įrašyti daugiau, negu vieno tiekėjo pasiūlymą.
Naujo darbo registravimas Leidžiama užregistruoti darbą nekreipiant dėmesio į privalomus automobilio duomenų laukus. Laukų privalomumas tikrinamas tik darbo koregavimo lange ir užduoties "Automobilio priėmimas" atlikimo lange.
Operacijos > Darbai > Ataskaitos Užsakovo duomenys papildyti kontaktiniu telefonu.
Byla > Nuostatos Panaikinti langeliai "Kontaktinių asmenų grupė 1" ir "Kontaktinių asmenų grupė 2".

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Operacijos > Pardavimo įrašymas

Pakeitimai:

 • Sukurtas mygtukas "Koregavimas".
 • Sukurtas mygtukas "Nuolaidos taikymas". Jo pagalba galima visam prekių sąrašui pritaikyti nuolaidą procentais arba eurais.
 • Sukurtas blokas "Krepšeliai" su mygtukais "1", "2", "3", "4", "5". Paspaudus mygtuką, nuskanuotų prekių sąrašas įsimenamas ir mygtukas išskiriamas oranžine spalva. Paspaudus mygtuką dar kartą, įsimintas prekių sąrašas iš atiminties perrašomas į aktyvų prekių sąrašą. Šis funkcionlumas gali būti naudingas, kai pradedamos skanuoti kliento pasirinktos prekės ir klientas nori papildomai kažką susirasti parduotuvėje. Tokiu atveju nuskanuotos prekės gali būti įsimintos į vieną iš 5 krepšelių ir aptarnaujami kiti eilėje stovintys klientai. Klientui grįžus, anksčiau nuskanuotas prekių sąrašas gali būti grąžintas paspaudus atitinkamo krepšelio mygtuką, tad anksčiau nuskanuotų prekių nebereikia skanuoti iš naujo.
Operacijos > Grąžinimo įrašymas Sukurtas langelis "Grąžinimo pastabos".
Operacijos > Grąžinimo įrašymas Ištaisyta klaida dėl kurios esant grąžinimui banko kortele, nebuvo perduodamos grąžinimo komandos kasos aparatams.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Ataskaitos > Patiektinos prekės Sukurta ataskaita "E-prekybos perkeltinos prekės", kurios pagalba galima pamatyti, kurias e-prekybos užsakymų įvykdymui reikalingas prekes galima persikelti iš kito sandėlio.
PRK > Duomenys > Savybės > Koregavimas Skirsnyje "Reikšmės" sukurtas mygtukas "Išrikiavimas pagal reikšmių pavadinimus". Jei visų reikšmių pavadinimai yra skaičiai, tuomet išrikiuojama skaičių didėjimo tvarka. Priešingu atveju išrikiuojama abėcėlės tvarka.
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas (Pigu.lt) Patikslintas Pigu.lt užsakymų būsenų valdymas, kai prekės pristatomos tiesiogiai per DPD.

Mobili programėlė

Visi langai Įmonės ir kontaktiniai asmenys išskiriami jiems priskirta spalva.
Visi prekių skanavimo langai Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais neveikė prekių brūkšninių kodų skanavimas integruotu skaitytuvu.
Visi prekių skanavimo langai Ištaisyta klaida, dėl kurios prijungiant išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą buvo iš naujo atidaromas prekių surinkimo langas ir tuo pačiu prarandamas surinktų prekių sąrašas.
Langas "Užduotys" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo pridedant priedus atskirai nuo užduoties įvykdymo.