Leidimas 57.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 57.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Gamyba"
Mobili programėlė

Bendri pakeitimai

Bendrosios programos nuostatos, įrašomos pirmą kartą prisijungus prie naujos duomenų bazės

Pakeitimai:

  • Papildyta įmonės kasos įrašymu.
  • Optimizuotas poreikio atidaryti langą patikrinimas.
  • Ištaisyta dokumentų numerių pabaigos koregavimo klaida.
Lentelės Ištaisyta klaida, dėl kurios lentelių einamasis langelis ne visuomet buvo išskiriamas fokuso apibraukimu.

Modulis "Prekyba"

Visi langeliai su įmonės pavadinimu Fonas išskiriamas įmonei priskirta spalva.
Visi langeliai su kontaktinio asmens vardu ir pavarde Fonas išskiriamas kontaktiniam asmeniui priskirta spalva.
Veiksmai > Išsiuntimas el. paštu > Priminimų apie pradelstas skolas išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė informuoti klientą SMS žinute apie tai, kad jam el. paštu išsiųstas priminimas apie pradelstas skolas. Tam reikalingas modulis "SMS".

Modulis "Procesai"

Visi langeliai su procedūros užduoties pavadinimu Fonas išskiriamas procedūros užduočiai priskirta spalva.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Operacijos pasirinkimas" Sukurti stulpeliai "Standartinis kiekis", "Vieneto trukmė", "Daloma".
Visi langai su operacijos pavadinimu Fonas išskiriamas operacijai priskirta spalva.
Užduotis "Naujo darbo registravimas" Sukurtas parametras, kurio pagalba galima valdyti, ar tikrinama automobilio duomenų vartosena.

Modulis "Gamyba"

Žaliavų piktograma Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo iškreiptai vaizduojama žaliavų piktograma.

Mobili programėlė

Langas "Praleisti skambučiai" Įmonės ir kontaktiniai asmenys išskiriami priskirtomis spalvomis.