Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 58.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 58.0.0.

Modulis "Saugumas"

Duomenys > Vartotojai > Koregavimas Aštaukus/suteikus modulio teisę skirsnyje "Bendri duomenys", automatiškai atšaukiamos/suteikiamos visos to modulio teisės skirsnyje "Teisės".
Langas "Vartotojo detalizavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios neveikė vartotojo koregavimo lango atidarymas paspaudus klavišą F7.

Modulis "Didžioji knyga"

Langelis "Operacija" Panaikintas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas). Ši funkcija perkelta į mygtuką "!", kurį paspaudus pateikiamas meniu punktas "Ankstesnė operacija". Tai padaryta dėl dažnai pasitaikančių klaidų, kai netyčia automatiškai būdavo paspaudžiamas mygtukas "A".

Modulis "Pinigai"

Duomenys > Kasos Sukurtas stulpelis "Detalizuojama sąskaita".
Duomenys > Banko sąskaitos Sukurtas stulpelis "Detalizuojama sąskaita".

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekių grupės > Koregavimas

Sukurtas skirsnis "Finansai" su langeliais:

  • "Detalizuojama įsigijimo savikainos sąskaita",
  • "Prekių pardavimo pajamų sąskaita",
  • "Paslaugų pardavimo pajamų sąskaita",
  • "Pardavimo grąžinimų sąskaita",
  • "Pardavimo sąnaudų sąskaita".

Jei langeliai neužpildyti, tuomet prekėms sąskaitos priskiriamos taip pat, kaip iki šiol, t. y. pagal modulio "Prekyba" nuostatas. Jei užpildyti, tuomet prekėms priskiriant sąskaitas pirmumas teikiamas prekių grupėje nurodytoms sąskaitoms.

Duomenys > Prekių grupės > Veiksmai Sukurtas veiksmas "Prekių finansų atnaujinimas". Jis gali būti panaudotas pakoregavus prekių grupės finansus tam, kad atitinkamai būtų pakeisti tai prekių grupei priklausančių prekių finansai.
Duomenys > Prekės > Koregavimas Pasirinkus prekių grupę, kuriai nurodytos detalizuojamos sąskaitos nesutampa su prekei priskirtomis detalizuojamomis sąskaitomis, duodamas įspėjimas.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Duomenys > Turtas Sukurti stulpeliai "Detalizuojama įsigijimo savikainos sąskaita", "Detalizuojama nusidėvėjimo sąskaita" ir "Nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenys > Priskaitymų tipai Stulpeliuose "Sąnaudų sąskaita" ir "Sąnaudų sąskaita gamybai" pateikiamas sąskaitos numeris, o ne pavadinimas. Tai palengvina duomenų peržiūrą ir palyginimą.
Duomenys > Išmokėjimų tipai Stulpelyje "Detalizuojama sąskaita" pateikiamas sąskaitos numeris, o ne pavadinimas. Tai palengvina duomenų peržiūrą ir palyginimą.

Modulis "Procesai"

Duomenys > Procedūros > Koregavimas > Užduotys > Koregavimas Panaikintas langelis "Atlikimo pastabos būtinos". Langelio "Pastabos" pateikimas užduoties vykdymo lange valdomas automatizavimo parametro "Execute_Notes" pagalba (0 - nematomas, 1 - matomas, bet nekoreguojamas, 2 - matomas, koreguojamas, bet nebūtinas, 3 - matomas, koreguojamas, būtinas). Šio automatizavimo parametro nenurodžius, laikoma, kad nurodyta 2.
Duomenys > Procedūros > Koregavimas > Užduotys > Koregavimas Langelio "Vykdymo trukmė" pateikimas užduoties vykdymo lange valdomas automatizavimo parametro "Execute_Duration" pagalba (0 - nematomas, 1 - matomas, bet nekoreguojamas, 2 - matomas, koreguojamas, bet nebūtinas, 3 - matomas, koreguojamas, būtinas). Šio automatizavimo parametro nenurodžius, laikoma, kad nurodyta 3.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Drabai > Koregavimas Patikslintas pakaitinių automobilių nuomos trukmės apskaičiavimas. Iki 24 val. - viena diena, virš 24 val. - dvi dienos, virš 48 val. - 3 dienos ir t. t.

Modulis "E-prekyba"

Integracija

Sukurta tiesioginė integracija su e-prekybos platforma WooCommerce, veikiančia populiariausioje pasaulyje turinio valdymo sistemoje WordPress. Naujoji integracija veikia analogiškai, kaip jau iki šiol turėtos integracijos su Shopify bei Pigu.lt. Integracijoje realizuota:

  • Užsakymų importavimas iš e-parduotuvės į Optimum.
  • Naujų į Optimum įrašytų prekių sukūrimas e-parduotuvėje. Galimas atjungimas per nuostatas.
  • Optimum prekių likučių atnaujinimas e-parduotuvėje. Galimas atjungimas per nuostatas.
  • Optimum prekių kainų ir akcijinių kainų atnaujinimas e-parduotuvėje. Galimas atjungimas per nuostatas.
PRK > Byla > Nuostatos Skirsnyje "Vežėjai" bloke "Omniva" prie langelio "WS adresas" sukurtas veiksmas "Bandymas", kurio pagalba galima patikrinti įrašytų WS prisijungimo duomenų korektiškumą.
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Apmokėjimų importavimas (Paysera) Pritaikyta pasikeitusiam Paysera modulio veikimui Shopify platformoje. Užsakymas identifikuojamas ne pagal numerį, o pagal Shopify mokėjimo ID.

Modulis "Shopify"

PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizacimas (Shopify) Į Shopify perduodamas prekės svoris (neto svoris + pirminės pakuotės svoris + antrinės pakuotės svoris).

Mobili programėlė

Nuostatos Nustatytais laiko intervalais be užduočių dar sinchronizuojamos ir įmonės bei kontaktiniai asmenys, kurie buvo įrašyti/pakoreguoti/panaikinti po paskutinio sinchronizavimo.
Užduotys > Vykdymas Langelių "Pastabos" ir "Vykdymo trukmė" pateikimas valdomas automatizavimo parametrų pagalba.