Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 59.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 59.0.0.

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Aktyvavus programą tikrinama, ar nepasikeitė data. Tai užtikrina, kad po kompiuterio užmigimo/atsibudimo iš karto būtų tikrinama, ar nėra reikalingas programos uždarymas ir atidarymas iš naujo dėl galimų jos atnaujinimų įdiegimo.
Pastabų stulpelis visose lentelėse Visose lentelėse užvedus pelytę ant pastabų langelio parodomas prierašas su visu pastabų tekstu, kuris gali būti sudarytas iš kelių teksto eilučių ir tokiais atvejais lentelės langelyje nesimato.
Pastabų langelis visuose languose

Sukurta galimybė redaguoti pastabų tekstą didesniame lange. Tai galima padaryti klaviatūros kursoriui esant pastabų koregavimo langelyje paspaudus klavišą "F7".

Taip pat sukurta galimybė peržiūrėti pastabų tekstą didesniame lange. Tai galima padaryti klaviatūros kursoriui esant pastabų detalizavimo lange paspaudus klavišą "F9".

Modulis "Didžioji knyga"

Duomenys > Operacijos

Sukurta galimybė matyti modifikuotų ir panaikintų operacijų duomenis, kokie buvo prieš šiuos veiksmus. Pagal naujojo Finansinės apskaitos įstatymo nuostatas, jei apskaitos sistema pasižymi šiuo funkcionalumu, galima apskaitos registrų nepasirašinėti fiziniu pavidalu. Tam padaryti šie pakeitimai:

  • Lange "Operacijų filtravimas" sukurtas filtras "Rodomi panaikinti įrašai". Nurodžius "Taip", lange "Operacijos" panaikinti įrašai bus parodyti išskirti raudonu fonu.
  • Lange "Operacijos detalizavimas" sukurtas skirsnis "Versijos". Jame pateikiama visų įrašo versijų istorija su informacija, kada ir koks vartotojas atitinkamą įrašo versiją pakoregavo/panaikino.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas Pritaikyta nuo 2022-11-21 pasikeitusiam ne SEPA mokėjimo pavedimų formatui.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Importavimas Sukurtas veiksmas "Prekių kainų importavimas".
Veiksmai > Importavimas Sukurti veiksmai "Sąskaitų-faktūrų importavimas" ir "Pirkimo sąskaitų-faktūrų impotavimas". Šių veiksmų pagalba operacijas galima importuoti iš bet kokio formato lentelės. Prieš vykdant veiksmą importuojami duomenys turi būti patalpinti į Windows Clipboard (Ctrl+C).
Veiksmai > Importavimas > Pirkimo sąskaitos-faktūros importavimas Ištaisyta klaida, kuri kildavo, kai vienoje sąskaitoje-faktūroje prekės kartodavosi, pvz.: užsakytos pagal atskirus užsakymus, tačiau parduotos su viena sąskaita-faktūra.

Modulis "Autoservisas"

Duomenys > Pakaitiniai automobiliai Sukurti langeliai "Vin", "Variklio tipas", "Spalva" ir "TA galiojimo pabaiga" (TchInsExpDate). Sukurtas stulpelis "Liko (d.)", kuris išskiriamas geltonai likus 30 d. ir raudonai likus 10 arba mažiau d.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Pardavimo kliento keitimas". Gali būti naudinga, kai klientas pasako, kad įmonei reikalinga sąskaita-faktūra tik po to, kai į kasos aparatą įrašomas apmokėjimas.
Operacijos > Pardavimo įrašymas Sąskaita-faktūra ir apmokėjimas į duomenų bazę įrašomas po to, kai iš kasos aparato gaunamas patvirtinimas, kad čekis įrašytas/atspausdintas sėkmingai.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Byla > Nuostatos > E-prekyba > WooCommerce Panaikinti langeliai "API raktas" ir "API paslaptis". Sukurti langeliai "API vartotojas" ir "API slaptažodis".
Integracija su WooCommerce Naujos prekės e-parduotuvėje sukuriamos su nuotraukomis.
Integracija su WooCommerce Atlikus užduotį "Prekių pristatymas", e-parduotuvėje užsakymų būsena automatiškai pakeičiama į "Įvykdyta".
PRK > Operacijos > Užsakymai > Veiksmai > Užsakymo valdymas - Užsakymo registravimas Galimas užsakymo registravimas ir tokiam fiziniam asmeniui, kuris dar niekuomet nėra pirkęs per e-parduotuvę.

Modulis "Shopify"

Užsakymų importavimas Pritaikyta apmokėjimo būdui "Banko pavedimu".
Užsakymų importavimas Pritaikyta virtualių prekių pardavimui (pvz.: dovanų kuponų). Tokiais atvejais pristatymas valdomas ne kurjerių pagalba, o paties pardavėjo.
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Apmokėjimų importavimas (Stripe) Pritaikyta pasikeitusiam Stripe modulio veikimui Shopify platformoje. Užsakymas identifikuojamas ne pagal numerį, o pagal Shopify mokėjimo ID.

Modulis "E-autoservisas"

Integracij su Axalta Atliekant užduotį iš Axalta sistemos atsisiunčiami sunaudotų medžiagų duomenys ir įrašomi į autoserviso darbą.

Mobili programėlė

Meniu Meniu punktai grupuojami. Tai sutrumpina meniu ir palengvina navigavimą po programėlę.
Nuostatos Langelyje "Automatinio atnaujinimo intervalas" sukurtas pasirinkimas "24 val."
Prekių surinkimas/skanavimas Prekių skanavimo metu paskutinės nuskanuotos prekės fonas išskiriamas ryškiau.
Užduočių atlikimo langai Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais nekorektiškai veikė trukmės ir pastabų langelių atvaizdavimas.
Duomenų sinchronizavimas Ištaisyta dalinio duomenų sinchronizavimo klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais buvo duodamas klaidos pranešimas "unique contraint".

API

PRK Sukurtas prekės įrašymo metodas InsertArticle.
PRO Sukurta galimybė per API gauti procesų vykdymo eigos duomenis bei inicijuoti susirašinėjimą.