Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 61.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 61.2.0.

Bendri pakeitimai

Visos programos lentelės

Klaviatūros pagalba atliekami veiksmai papildyti naujomis klavišų kombinacijomis:

  • Insert = F5 = naujo įrašo įrašymas;
  • Ctrl + Insert = F6 = įrašo kopijavimas;
  • Ctrl + Enter = F7 = įrašo koregavimas;
  • Delete = F8 = įrašo panaikinimas.
Visi programos langeliai su pasirinkimu iš sąrašo Galimi veiksmai (parodomi paspaudus mygtuką "!" langelio dešinėje) papildyti kopijavimu ir koregavimu.
Langas "Automatiniai veiksmai" Sukurtas stulpelis "Rezultatas", kuriame rodomas vykdymo rezultatas arba klaidos pranešimas.
Visi programos langai Tekstas "pašto indeksas" pakeistas į "pašto kodas".

Modulis "Saugumas"

Veiksmai > Priedų sinchronizavimas su BLOB saugykla Ištaisyta klaida, dėl kurios atstatant bylas nebuvo atsižvelgiama į kelio pavadinime būtinas didžiąsas raides.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Byla > Nuostatos > E-prekyba Sukurtas langelis "Laukiamas pristatymo patvirtinimas". Jei nurodyta "Ne" ir apmokėjimo būdas nėra COD, tuomet veiksmas "Užduočių atlikimas" užduotį "Prekių pristatymas" atlieka nelaukiant vežėjo patvirtinimo apie prekių pristatymą. Tai klientui pagreitina sąskaitos-faktūros gavimą.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Bloke "Užsakovas" prie langelio "Vardas" sukurtas mygtukas "!", kurį paspaudus atidaromas meniu punktas "Duomenų paieška Optmum". Užsakovo duomenys ieškomi pagal nurodytą el. paštą.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Bloke "Gavėjas" prie langelio "Vardas" sukurtas mygtukas "!", kurį paspaudus atidaromas meniu punktas "Užsakovo duomenų kopijavimas".
Veiksmas "Sinchronizavimas su e-parduotuve" (WooCommerce) COD paslaugos suma įtraukiama į pristatymo sumą.
Veiksmas "Sinchronizavimas su e-parduotuve" (WooCommerce)

Praplėsta prekių kodų kontrolė:

  • Rodomos e-prekyboje prekės privalo turėti kodus.
  • E-parduotuvės prekės privalo turėti SKU.
  • E-parduotuvės prekių SKU privalo egzistuoti Optimum prekių, rodomų e-prekyboje, koduose.
Užduotis "Užsakymo registravimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais procesai buvo startuojami ne su ta procedūra, kuri priskirta e-parduotuvei.
Grąžinimo registravimas Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais procesai galėjo būti startuojami ne su ta procedūra, kuri priskirta e-parduotuvei.