Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 61.2.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 61.2.1.

Bendri pakeitimai

Vis programos langai Prie langelio "Adresas" sukurtas mygtukas "?" (detalizavimas). Jį paspaudus nurodytas adresas atidaromas Google Maps.
Veiksmai Jei veiksmas kurio nors vartotojo yra vykdomas automatiškai ir tas vartotojas yra prisijungęs, tuomet duodamas atitinkamas klaidos pranešimas. Tai reikalinga tam, kad išvengti veiksmų vykdymo vienu metu.
Langas "Automatiniai veiksmai" Pagreitintas lango atsidarymas, kai automatiškai yra vykdomas daugiau negu vienas veiksmas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Darbuotojo ataskaitos > Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį Patikslinta pagal 2023-04-05 ministro įsakymą.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo koregavimas" Jei išrašyta sąskaita-faktūra (ir/arba sandėlio išlaidų orderis) arba procesas nebėra vykdomas, neleidžiamas franšizės ir dalių nusidėvėjimo koregavimas.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Klaidų apdorojimas Sukurta kasos čekių įrašymo klaidų registravimo funkcija. Klaidų žurnalai saugomi kompiuteryje tam tikslui automatiškai sukurtame kataloge. Jo turinį galima peržiūrėti atidarius meniu "Veiksmai > Klaidų žurnalo katalogo atidarymas". Tai buhalterijai padeda identifikuoti fiskalinius kasos aparato čekius, kurie dėl klaidos nebuvo įrašyti į apskaitą.
Operacijos > Pardavimo įrašymas Patobulintas apmokėjimo operacijų numerių parinkimas, tam, kad būtų išvengta besidubliuojančio numerio klaidų.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Veiksmai > E-prekyba > Sinchronizavimas su e-parduotuvėmis (WooCommerce) Patikslintas prekių tikrinimas - domėn imamos tik paprastos prekės ir prekės su variantais. Kiti prekių tipai (pvz. "Grouped product", "External product", "Bundle") neimami domėn, nes Optimum jų kainų ir likučių nevaldo.
Užduotis "Užsakymo patikrinimas" Neegzistuojantis Lietuvos pašto kodas išskiriamas raudonu fonu. Pašto kodą galima pasitikslinti prie langelio "Adresas" paspaudus mygtuką "?" (detalizavimas).

API

Sandėlio perkėlimo orderiai Sukurti metodai sandėlio perkėlimo orderių įrašymui/panaikinimui.
Neapmokėtos sąskaitos Metoduose GetUnpaidInvoices ir GetUnpaidPrcInvoices pateikiama informacija apie pradelsimo trukmę.