Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 62.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 62.0.0.

Bendri pakeitimai

Automatinės el. pašto žinutės

Žinutės tekstas formatuojamas kaip HTML. Privalumai:

  • pastraipos atskiriamos viena nuo kitos standartizuotu atstumu,
  • punktai vardinami su atitinkama žyme ir atitraukimu,
  • galimas teksto paryškinimas įvairiais HTML siūlomais būdais.

Modulis "Prekyba"

Vartotojo parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Nerodomas pardavimo savikainos įspėjimas". Nurodžius šį parametrą, vartotojui nebepateikiamas įspėjimai dėl prekių pardavimo pigiau savikainos.

Modulis "E-prekyba"

PRK > Byla > Nuostatos > E-prekyba Sukurtas langelis "OSS PVM mokėtojo kodas". Jei nurodomas, tuomet e-prekybos pardavimams fiziniams asmenims į ES šalis netaikomas PVM, o i.SAF skirsnyje nurodomas PVM kodas "-". Juridiniams asmenims ES PVM mokėtojams taip pat netaikomas PVM, o i.SAF skirsnyje nurodomas PVM kodas "PVM13".
Užduotis "Vežėjo iškvietimas" Ištaisyta Omniva siuntų svorių formatavimo klaida.

Modulis "Neopay"

Nauja

Sukurtas modulis integracijai su Neopay internetine apmokėjimų surinkimo sistema. Jo pagalba apmokėjimo nuoroda gali būti pateikta automatinėse el. pašto žinutes su:

  • sąskaita-faktūra,
  • sąskaita išankstiniam apmokėjimui,
  • priminimu apie pradelstas skolas.