Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 64.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 64.0.0.

Bendri pakeitimai

Pasirinkimas iš sąrašo

Tam, kad iš sąrašų būtų galima pasirinkti ir neaktyvius įrašus, lango atidarymo metu laikykite paspaustą klavišą Shift. Pvz.: jei atidarant langą "Sąskaitos-faktūros koregavimas" gaunate pranešimą "Langelyje Klientas bandyta nurodyti neaktyvų arba kitų sąlygų neatitinkantį įrašą", tuomet iš naujo atidarykite langą "Sąskaitos-faktūros koregavimas" laikydami paspaustą klavišą Shift.

Jei langas buvo atidarytas nepaspaudus klavišo Shift, tuomet neaktyvius įrašus sąrašuose vis tiek galima pasirinkti laikant paspaustą klaivišą Shift konkretaus langelio duomenų atnaujinimo metu (mygtukas "!" > "Vaizdo atnaujinimas" arba mygtukas "..." esantys atitinkamo langelio dešinėje).

Sąrašų importavimas Jei importuojami duomenys turi tik 1 stulpelį ir tik 1 stulpelio tikimasi, šis stulpelis automatiškai yra pažymimas kaip pasirinktas. Tai pagreitina darbą, nes nebepateikiamas stulpelių pasirinkimo dialogo langas.

Modulis "Organizacija"

Duomenys > Darbuotojai > Koregavimas Sukurti langeliai "Vadovas" ir "Tvirtinimo limitas". Šie duomenys naudojami pirkimo tvirtinimo procedūroje.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Darbuotojų kodų pergeneravimas". Jis gali būti naudingas pakeitus duomenis "SGM > Byla > Nuostatos > Vartotojo kodo šablonas" ir norint visų darbuotojų kodus pergeneruoti pagal naująjį šabloną.

Modulis "Prekyba"

Modulio uždarymas Skolų korespondencijoms įrašomoms į didžiąją knygą priskiriamas darbuotojas/skyrius/projektas taip pat, kaip ir su kitomis buhalterinėmis sąskaitomis. Jei sąskaitoje-faktūroje yra kelios pelningumo eilutės, tik tokiu atveju darbuotojas/skyrius/projektas skolos korespondencijoje į didžiąją knygą nebus įrašomas.
Veiksmai > Gamybos žaliavų išlaidavimas (pagal sudėtį) Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais buvo duodamas klaidos pranešimas dėl neigiamos savikainos.
Ataskaitos > Apyvarta > Detalizuota pirkimų apyvarta Ištaisyta klaida, dėl kurios neteisingai buvo apskaitčiuojamas pirkimo kainos palyginimas nacionaline valiuta.

Modulis "Procesai"

Standartinės procedūros Sukurta pirkimo sąskaitų-faktūrų tvirtinimo procedūra.

Modulis "Kasos terminalai (POS)"

Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Naudojama i.EKA".

Modulis "i.SAF-T"

DK > Veiksmai > SAF-T duomenų eksportavimas Eksportuojama SAF-T rinkmena papildyta pirminiais sąskaitų-faktūrų, grąžinimų, pirkimo sąskaitų-faktūrų, pirkimo grąžinimų ir apmokėjimų duomenimis.

Modulis "E-prekyba"

Užduotis "Užsakymo registravimas" Atlaidžiau tikrinami pirkėjo įmonės duomenys, nes jie galės būti patikslinti užsakymo patikrinimo metu.
Užduotis "Vežėjo iškvietimas" Jei siunta registruojama per Multisiuntas, vykdant užduotį automatiškai atidaromas Multisiuntų užsakymų administravimo langas su atfiltruota atitinkamo užsakymo siunta. Tai pagreitinta siuntos registravimo darbą, nes Multisiuntų sistemoje nebereikia ieškoti užsakymo.
Užduotis "Prekių pristatymas" Patikslintas OSS PVM apskaičiavimas automatiškai įrašomoje sąskaitoje-faktūroje: jei pirkėjas yra ES fizinis asmuo, tuomet nurodomas tos šalies PVM tarifas.
Integracija su Pigu.lt

Patikslintas užsakymų importavimas:

  • Priimami ir daliniai įmonės duomenys.
  • Jei pirkėjas fizinis asmuo, atskiriama nuo gavėjo.
ORG > Duomenys > Šalys > Koregavimas Sukurtas langelis "PVM tarifas". Jo duomenys naudojami OSS schemoje. Jei langelis neužpildytas tuomet OSS schemoje bus taikomas 0% tarifas (taip, kaip programa veikė iki šiol).
PRK > Byla > Nuostatos > E-prekyba Panaikintas langelis "OSS PVM kodas". Jo vietoje sukurtas langelis "Taikoma OSS schema". Jei langelis neužpildytas, laikoma, kad OSS schema netaikoma.
PRK > Veiksmai > E-prekyba > Apmokėjimų importavimas (OPAY) Pritaikyta OPAY apmokėjimo duomenų importavimui kai užsakymas gaunamas iš Shopify.
Intergracija su Shopify Ištaisyta klaida, dėl kurios nurodžius, kad e-parduotuvėje naudojami tarptautiniai prekių aprašymai, prekės tinklapyje buvo naudojamas tekstas "Prekės variantas". Atitinkamas tekstas pakeistas į "Variant".

Mobili programėlė

Prekių surinkimas ir dokumento prekių surinkimas Prekių surinkimas galimas ir neturint interneto ryšio.
Skambinimas Ištaisyta klaida, dėl kurios naujoje Android versijoje tam tikrais atvejais priimamo skambučio informacijos langas parodomas labai pavėluotai.
Užduočių skaičius Ištaisyta klaida, dėl kurios naujoje Android versijoje prie programėlės piktogramos rodomas užduočių skaičius buvo 1 didesnis, negu iš tikrųjų.