Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 65.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 65.1.1.

Bendri pakeitimai

Automatinių el. pašto žinučių teksto redagavimo langeliai

Pakeitimai:

  • Sukurtas mygtukas "!", kurį paspaudus atidaromas meniu su šiame kontekste galimais automatiniais tekstais. Iš meniu pasirinkus automatinį tekstą, jo atitikmuo įrašomas į redaguojamą tesktą.
  • Paspaudus mygtuką "?" ("Detalizavimas") atidaromame lange "HTML aprašymo detalizavimas" visi automatiniai tekstai esantys tarp riestinių skliaustų "{" ir "}" yra pakeičiami pavyzdiniais keičiamais tekstais.
  • Teksto eilutės pradžioje nurodžius "/", tarp šios eilutės ir ankstesnės eilutės nepaliekamas tarpas, kaip yra įprasta tarp atskirų pastraipų. Tai gali praversti norint el. pašto žinutės gale po žodžių "Su pagarba," įrašyti įmonės pavadinimą, vardą ir pavardę ir t. t. be atskyrimo tarpu, nes tai nėra atskiros pastraipos.

Modulis "Organizacija"

Operacijos > Kalendorius

Viename lange pateikiami darbuotojų užimtumo duomenys remiantis:

  • tabeliu,
  • pasirinktais kontaktų tipais,
  • pasirinktomis procedūrų užduotimis.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Importavimas Visuose banko išrašų importavimo veiksmuose įmonių pavadinimuose ignoruojamos kabutės. Tai pagerina įmonių paiešką, kai banko išraše nepateiktas įmonės kodas ir įmonė ieškoma pagal pavadinimą.
Pirkimo tvirtinimo procedūra Internetiniame puslapyje proceso aprašyme pateikiamos pastabos, jei jos buvo įrašytos dokumento įkėlimo užduotyje.

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys Sukurta galimybė koreguoti tam tikrus darbo sutarties duomenis (pastabos, bankas, banko sąskaitos numeris, pavedimų grupė) net ir tuo atveju, kai pabaigos data yra uždarytame laikotarpyje. Tai galima atlikti tik tokiu atveju, jei darbo sutarties pabaigos data nėra keičiama.

Modulis "E-prekyba"

Ataskaita "Pristatymo lapas" Sukurtas stulpelis "Grąžinimo priežastis". Apačioje pridėtas tekstas "Jei norėtumėte grąžinti prekę, lentelėje aukščiau atitinkamos prekės eilutėje stulpelyje "Grąžinimo priežastis" įrašykite priežastį, pvz.: "netiko", "gauta ne ta prekė", "brokas" ar pan. ir šį lapą įdėkite į siuntą kartu su mums grąžinamomis prekėmis."
PRK > Duomenys > E-parduotuvės > Veiksmai > Sinchronizavimas su e-parduotuve Patikslintas užsakymų duomenų importavimas iš Shopify - ta pati prekė užsakyme gali kartotis kelis kartus. Taip gali nutikti taikant "perki vieną, gauni du" tipo akcijas.

Mobili programėlė

Sinchronizavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo atnaujinami kontaktinio asmens duomenys, kai pasikeisdavo įmonės pavadinimas arba spalva.