Leidimas 8.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 8.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Organizacija"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Didmeninė prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Garantija"

Bendri pakeitimai

Prisijungimas prie programos per Internet'ą Pagreitintas 8-10 kartų.

Modulis "Organizacija"

Miestų duomenys Sukurtas laukas "Savivaldybės kodas". Jis reikalingas FR0453 pildymui, kai įmonė turi darbuotojų iš kitų miestų.

Modulis "Didžioji knyga"

Duomenų apdorojimas Sukurta procedūra "Įrašo išskaidymas". Ji skirta prenumeratos, draudimo ir pan. sąnaudų tolygiam išskaidymui per pasirinktą mėn. skaičių.
Ataskaita "Pelno ataskaita" Sukurti šablonai:
 • "Pelno ataskaita pagal projektus ir sąskaitas"
 • "Pelno ataskaita pagal projektus su palyginimu"
 • "Pelno ataskaita pagal darbuotojus ir sąskaitas"
 • "Pelno ataskaita pagal darbuotojus su palyginimu"
 • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir darbuotojus"
 • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir skyrius"
 • "Pelno ataskaita pagal sąskaitas ir projektus"
Ataskaita "Pelno ataskaita" Šablonas "Pelno ataskaita pagal skyrius" pervadintas į "Pelno ataskaita pagal skyrius ir sąskaitas".
Ataskaita "Judėjimas sąskaitoje" Šablonas "Avanso apyskaita" nebereikalauja DK uždarymo, pakanka visų analitinės apskaitos modulių uždarymų.

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Mokėjimo pavedimas" Šablone "Mokėjimo pavedimas" praplatinti banko sąskaitų numerių langeliai. Tai reikalinga su IBAN.
Ataskaita "Kasos pajamų orderis" Sukurtas šablonas "Kasos pajamų orderis 3", pritaikytas naujausiems blankams.

Modulis "Didmeninė prekyba"

Įmonių duomenys Sukurtas laukas "PVM mokėtojo kodas".
Sąskaitų-faktūrų duomenys Pelningumo skirsnyje vietoje vieno darbuotojo, skyriaus ir projekto galima įrašyti kelias jų kombinacijas.
Pardavimo įspėjimas Jei yra aktyvus kliento įsiskolinimas, tuomet jo suma nurodoma kartu su pardavimo įspėjimu.
Pirkimo įspėjimas Jei yra aktyvus įsiskolinimas tiekėjui, tuomet jo suma nurodoma kartu su pirkimo įspėjimu.
Parduodamų prekių pristatymo termino apskaičiavimas Jei sąskaitoje-faktūroje nurodomas neteisingas prekės užsakymas, tuomet programa nelaiko, kad ta prekė turi būti grąžinta ir nepadidina jos nerezervuoto kiekio.
Langas "Prekės koregavimas" Galima nurodyti prekės vieneto kainą su PVM ir programa perskaičiuoja vieneto kainą be PVM.
Langas "Įmonių įsiskolinimo operacijos koregavimas" Jei operacijos aprašymas prasideda tekstu "Pirkimo sąskaita-faktūra Nr.", tuomet apmokėjimo sąlygų pasiūlymas atsižvelgia į įmonės "Tiekėjo apmokėjimo sąlygas".
Duomenų apdorojimas Procedūroje "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius" galima nenurodyti sandėlio išlaidų orderio numerio - programa parenka automatiškai.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Visuose šablonuose įrašomas ne tik pirkėjo įmonės kodas, bet ir PVM mokėtojo kodas (jei tik jis nurodytas kliento duomenyse).

Modulis "Darbo užmokestis"

Laiko tipų duomenys Sukurti laukai, reikalingi naujo pavyzdžio tabelių spausdinimui:
 • "Ar normalus darbas"
 • "Ar budėjimas namuose"
 • "Ar budėjimas darbe"
 • "Ar pertrauka prilyginama darbui"
 • "Ar neatvykimas prilyginamas darbui"
Laiko tipų duomenys Panaikintas laukas "Ar darbas" ir jo vietoje sukurtas išskaičiuojamas laukas "Ar darbas".
Darbo sutarčių duomenys Darbo grafike galima nurodyti ir viršvalandžius. Jie nebus įtraukiami apskaičiuojant mėnesio darbo valandų skaičių.
Langas "Formos FR0453 eksportavimas" Darbuotojų savivaldybių kodai imami iš miestų lentelės.

Modulis "Garantija"

Remonto lapelių duomenys Sukurti laukai:
 • "Sąmatos data"
 • "Sąmatos darbuotojas"
 • "Kliento patvirtinimo data"
 • "Kliento patvirtinimo darbuotojas"