Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 9.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 9.0.0.

Bendri pakeitimai

Hierarchiniai duomenys:
 • skyriai,
 • projektai,
 • sąskaitos,
 • pramonės šakos,
 • klientų grupės,
 • tiekėjų grupės,
 • kontaktinių asmenų grupės,
 • prekių grupės,
 • sandėliavimo vietos,
 • sandėlio pajamų tipai,
 • sandėlio išlaidų tipai,
 • turto grupės,
 • gedimų tipai,
 • gedimų priežasčių tipai.
Galima koreguoti kodą bei keisti priklausomybę vienai ar kitai hierarchijos šakai. To paties hierarchijos lygmens kodai neprivalo būti vienodo ilgio. Ribojamas tik hierarchijos lygių skaičius - iki 6.

Modulis "Saugumas"

Vartotojų programos parametrai Sukurtas vartotojo programos parametras /fp=<projekto kodas>. Vartotojui nurodžius šį parametrą, jo matomuose duomenyse bus priverstinai filtruojamas nurodytas projektas.

Modulis "Organizacija"

Šalių duomenys Sukurtas laukas "Ar Europos Sąjungos narė". Šis laukas reikalingas Intrastato ataskaitoms.
Miestų duomenys Sukurtas laukas "Apskrities kodas". Šis laukas reikalingas Intrastato ataskaitoms.
Projektų duomenys
 • Panaikinti laukai "Pradžios data", "Pabaigos data" ir "Pastabos".
 • Projekto kodas gali būti tekstas.
 • Projektus galima sutvarkyti į hierarchiją.
Darbuotojų duomenys Sukurti laukai "Paso išdavimo data" ir "Paso išdavimo vieta".

Modulis "Didžioji knyga"

Sąskaitų duomenys Panaikintas laukas "Balansas", rodęs einamąjį sąskaitos balansą.
Ataskaita "Balansas" Ataskaitos šablonas "Balansas su palyginimu" nebepateikinėja sąskaitų, kurių balansas lygus 0.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurti ataskaitos šablonai "Trūkstami pelningumo parametrai" ir "Pertekliniai pelningumo parametrai", kurie gali būti reikalingi didžiosios knygos modulio uždarymo metu.

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos pajamų orderis" Sukurtas ataskaitos šablonas "Kasos pajamų orderis", skirtas spasdinti ant tuščio popieriaus lapo.

Modulis "Didmeninė prekyba"

Pristatymo sąlygų duomenys Sukurta lentelė "Pristatymo sąlygos". Ši lentelė reikalinga Intrastato ataskaitoms.
Transporto rūšių duomenys Sukurta lentelė "Transporto rūšys". Ši lentelė reikalinga Intrastato ataskaitoms.
Muito tarifų tipų duomenys Sukurta lentelė "Muitų tarifų tipai". Ši lentelė reikalinga Intrastato ataskaitoms.
Pirkimo sąskaitų-faktūrų duomenys Sukurtas skirsnis "Sąskaitos". Pirkimo sąskaitoje-faktūroje gali:
 • nebūti prekių, jei tai paslaugų pirkimo sąskaita-faktūra (nurodomos tik koresponduojančios sąnaudų ir PVM sąskaitos),
 • nebūti koresponduojančių sąskaitų, jei tai tik prekių pirkimo sąskaitą-faktūra (nurodomas tik prekės),
 • būti ir prekių ir koresponduojančių sąskaitų, jei tiekėjo sąskaitoje-faktūroje yra ir prekių ir paslaugų.
Įmonių įsiskolinimo operacijų duomenys Panaikintas skirsnis "Apmokėjimo sąlygos".
Įmonių duomenys Sukurti laukai, kuriuose įrašyti duomenys pasiūlomi rašant naują užsakymą ar sąskaitą-faktūrą:
 • "Pardavimo užsakymų numerių pradžia",
 • "Pardavimo užsakymų numerių pabaiga",
 • "Pardavimo pristatymo sąlygos",
 • "Pardavimo transporto rūšis",
 • "Pardavimo pastabos" vietoje "Pardavimo sąlygos".
Sukurti laukai, kuriuose įrašyti duomenys pasiūlomi rašant naują pirkimo užsakymą ar pirkimo sąskaitą-faktūrą:
 • "Pirkimo pristatymo sąlygos",
 • "Pirkimo transporto rūšis",
 • "Pirkimo pastabos" vietoje "Pirkimo sąlygos".
Bendrųjų pardavimo sąlygų duomenys Naujas pavadinimas vietoje "Bendrosios komercinės sąlygos". Sukurti laukai, kuriuose įrašyti duomenys pasiūlomi rašant naują užsakymą ar sąskaitą-faktūrą:
 • "Pristatymo sąlygos",
 • "Transporto rūšis",
 • "Pastabos" vietoje "Pardavimo sąlygos".
Prekių duomenys Sukurti laukai:
 • "Brūkšninis kodas". Neprivalomas, bet negali būti dviejų prekių su vienodais brūkšniniais kodais.
 • "Kilmės šalis". Šis laukas reikalingas Intrastato ataskaitoms.
 • "Muito tarifo tipas" vietoje "Muito tarifo Nr.". Šis laukas reikalingas Intrastato ataskaitoms.
Nuostatų duomenys Sukurti laukai:
 • "Prekių kodų pradžia" ir "Prekių kodų pabaiga". Jie skirti automatiškai pasiūlomų prekių kodų intervalui nurodyti.
 • "Pirkimo/pardavimo sandorio kodas". Šis laukas skirtas Intrastato ataskaitoms.
 • "Grąžinimo sandorio kodas". Šis laukas skirtas Intrastato ataskaitoms.
Prekybos operacijų duomenys:
 • sąskaitos-faktūros,
 • grąžinimai,
 • pirkimo sąskaitos-faktūros,
 • pirkimo grąžinimai.
Sukurti laukai "Pristatymo sąlygos" ir "Transporto rūšis". Šie laukai reikalingi Intrastato ataskaitoms.
Pirkimo sąskaitos-faktūros perkėlimo į didžiąją knygą procedūra Jei nėra prekių, kurių vieneto savikaina nelygi vieneto kainai, tuomet tą pirkimo sąskaitą-faktūrą perkėlus į didžiąją knygą debetų ir kreditų sumos visada sutampa.
Langai "Sandėlio išlaidų orderio prekės įrašymas" ir "Sandėlio perkelimo orderio prekės įrašymas" Jei prekė rezervuota, duodamas toks pat įspėjimas, kaip ir prekę parduodant.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė"
 • Panaikintas ataskaitos šablonas "Pirkimų žurnalas litais (įskaitant paslaugų pirkimus)".
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras".
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras."

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Ilgalaikio turto apskaitos kortelės" ištaisyta bendros nusidėvėjimo sumos apskaičiavimo klaida. Ši suma būdavo apskaičiuojama neteisingai tuomet, kai prieš tai ataskaitoje pateikta pagrindinė priemonė per pasirinktą laikotarpį neturėdavo nusidėvėjimo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonas "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis" pervadintas į "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (iki 2004.03.31)". Jo vietoje sukurtas ataskaitos šablonas "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis", atitinkantis naujausius reikalavimus.

Modulis "Intrastatas"

Modulis "Intrastatas" Sukurtas. Jo pagalba galima daryti Intrastato išvežimo ataskaitas UPS-01 ir įvežimo ataskaitas UPS-02. Galimi pilni ir supaprastinti ataskaitų variantai.

Modulis "Kasos aparatų mainai"

Modulis "Kasos aparatų mainai" Sukurtas. Jo pagalba galima eksportuoti programoje esančius prekių duomenis, skirtus fiskaliniams kasos aparatams, bei importuoti iš fiskalinių kasos aparatų gaunamus pardavimų duomenis.