Leidimas 9.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 9.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Didmeninė prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Visi duomenų peržiūrėjimo langai Pakoreguotas įrašų rikiavimas:
  • jei rikiuojama pagal pasirinktą stulpelį, tuomet papildomai rikiuojama ir pagal standartinius lentelės rikiavimo stulpelius,
  • rikiavimui didėjimo tvarka galima naudoti klavišų kombinaciją Ctrl+A,
  • rikiavimui mažėjimo tvarka galima naudoti klavišų kombinaciją Ctrl+Z.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Didžioji knyga" ir "Darbinė atskaitomybės lentelė" uždrausta naudotis parametrais "Operacijos tipas" ir "Operacijos modulis".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Didžioji knyga" rodomos ir neturėjusios judėjimo, bet turėjusios nenulinį pradinį likutį, sąskaitos.
Ataskaita "Judėjimas sąskaitoje" Ataskaitos šablone "Judėjimas sąskaitoje" rodomos ir neturėjusios judėjimo, bet turėjusios nenulinį pradinį likutį, sąskaitos.
Ataskaita "Judėjimas sąskaitoje" Ataskaitos šablonas "Avanso apyskaita" pakoreguotas taip, kad galima būtų susieti pirkimo sąskaitą-faktūrą su įmonių įsiskolinimo operacija, kai apmoka atskaitingas asmuo.

Modulis "Didmeninė prekyba"

Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūroje "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius" ištaisyta sandėlio išlaidų tipo parinkimo klaida.
Ataskaita "Prekių likučių kitimas" Sukurtas ataskaitos šablonas "Prekių likučių kitimo suvestinė su savikainom".
Ataskaita "Prekių likučių kitimas" Ataskaitos šablone "Prekių likučių kitimo suvestinė" padaryti pakeitimai:
  • panaikinti stulpeliai "Pradinė savikaina" ir "Galutinė savikaina",
  • sukurti stulpeliai "Sandėlio perkėlimo orderiai (+)" ir "Sandėlio perkėlimo orderiai (-)".
Ataskaita "Prekių likučių kitimas" Ataskaitos šablone "Prekių likučių kitimas su savikaina" ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais neveikdavo prekės filtravimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Sukurtas ataskaitos šablonas "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (negalutinis)", skirtas nepasibaigusio mėn. tabelio duomenų pateikimui mokesčių administratoriui.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis" ištaisyta klaida, dėl kurios tarnybinių komandiruočių ir neatvykimų suvestinėje nebuvo atsižvelgiama į nurodytą skyriaus filtrą.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Išmokėjimų suvestinė pagal datas ir darbuotojus" ir "Išmokėjimų suvestinė pagal datas" ištaisyta skyriaus ir projekto filtravimo klaida.

Modulis "Kontaktai"

Langai "Kontaktai" ir "Kelionės" Pakeitimai:
  • jei laikas 0:00, tuomet jis nerodomas, nes laikoma, kad nenurodytas,
  • jei tą pačią dieną yra įrašų ir su nurodytu laiku ir be jo, tuomet pirmiausia rodomi įrašai su nurodytu laiku.
Langas "Naujo kontakto įrašymas" Langelyje "Ar atlikta" automatiškai pasiūloma "Ne".