Leidimas 9.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 9.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Didmeninė prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kasos aparatų prijungimas"

Bendri pakeitimai

Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūrų parametrų įrašyme padaryti pakeitimai:
 • nebūtinų parametrų laukelio fonas pilkas,
 • kai kuriems parametrams pasiūloma standartinė reikšmė.
Ataskaitos Visose ataskaitų šablonuose lentelių eilutės atskiriamos plona punktyrine linija.

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbinė atskaitomybės lentelė" panaikinta stulpelių grupė "Bandomasis balansas".

Modulis "Pinigai"

Langas "Bankų filtravimas" Sukurtas filtras "Pavadinimas", filtruojantis pagal pavadinimo fragmentą.

Modulis "Didmeninė prekyba"

Langas "Naujos sąskaitos-faktūros įrašymas" Jei apmokėjimo atidėjimas arba pelningumas nenurodyti, tuomet įrašant dokumentą jie pasiūlomi automatiškai.
Langas "Naujos pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas" Jei apmokėjimo atidėjimas nenurodytas, tuomet įrašant dokumentą apmokėjimo atidėjimas pasiūlomas automatiškai.
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros prekių pasiūlymas" Suvienodintas automatiškai siūlomų prekių vieneto savikainos apskaičiavimas su rankiniu būdu įrašomų prekių vieneto savikainos apskaičiavimu. Savikainos sumos apskaičiavimui tai įtakos neturėjo.
Langai:
 • "Naujos užsakymo prekės įrašymas"
 • "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas"
Jei pasirintos prekės kaina nežinoma, tuomet siūloma nuolaida yra 0%.
Langas "Naujos užsakymo prekės įrašymas" Jei pasirinkta prekė yra paslauga, tuomet siūloma pristatymo data yra užsakymo data.
Langas "Sąskaitos-faktūros prekių pasiūlymas" Prekių pasiūlymo metu programa patikrina kiekvieną siūlomą prekę, ar ji nėra rezervuota. Jei rezervuota, tuomet vartotojas gali rinktis, ar palikti ją sąskaitoje-faktūroje, ar ne.
Langai:
 • "Prekių filtravimas"
 • "Įmonių filtravimas"
 • "Kontaktinių asmenų filtravimas"
Sukurtas filtras "Pavadinimas", filtruojantis pagal pavadinimo fragmentą. Prekių filtravime tai gali būti pavadinimo ar tipo fragmentas, kontaktinių asmenų filtravime tai gali būti vardo ar pavardės fragmentas.
Langai:
 • "Prekės"
 • "Prekės pasirinkimas"
Sukurtas stulpelis "Likutis", rodantis prekės likutį pagrindiniame sandėlyje. Jei vartotojui saugumo modulyje uždėtas sandėlio filtras, tuomet rodomas prekės likutis filtruojamame sandėlyje. Paslaugoms šis stulpelis paliekamas tuščias.
Langas "Prekės detalizavimas" Sukurtas skirsnis "Savikaina", kuriame parodoma iš ko susideda prekės likučio savikaina.
Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Prekių pavadinimo vertimas".
Ataskaita "Prekių likučiai" Ataskaitos šablone "Prekių likučiai su nuliniais likučiais" ištaisyta prekių grupės filtravimo klaida, dėl kurios į ataskaitą papuldavo ir tos nulinį likutį turinčios prekės, kurios nepriklauso filtruojamai prekių grupei.
Ataskaita "Prekių likučių kitimas" Sukurtas ataskaitos šablonas "Sandėlio perkėlimo orderių suvestinė", kuriame pateikiami duomenys apie perkėlimus iš pasirinkto sandėlio.
Ataskaita "Pirkimo užsakymas" Sukurti ataskaitos šablonai "Pirkimo užsakymas (be kainų)" ir "Pirkimo užsakymas (be kainų EN)".
Ataskaita "Apyvarta" Ataskaitos šablone "Apyvarta pagal prekes (parduota pigiau savikainos)" ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai skaičiavimai buvo atliekami neuždarytame "Didmeninės prekybos" modulio laikotarpyje ir buvo filtruojamas darbuotojas, skyrius arba projektas, ir filtruojamas pelningumas sudarydavo tik dalį sąskaitos-faktūros sumos.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Langas "Turto filtravimas" Sukurtas filtras "Pavadinimas", filtruojantis pagal pavadinimo fragmentą.
Langas "Turtas" Sukurti stulpeliai "Eksploatacijos pradžia" ir "Eskploatacijos pabaiga".
Ataskaita "Datos suvestinė" Pakeitimai:
 • Ataskaitos šablonuose "Turto suvestinė", "Nebaigto dėvėti turto suvestinė", "Sudėvėto turto suvestinė" ir "Turto grupių suvestinė" sukurtas stulpelis "Nudėvėta per šį mėn.".
 • Ataskaitos šablone "Turto grupių suvestinė" sukurtas stulpelis "Vidutinis tarnavimo laikas".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų eksportavimas Sukurtas langas "Formos FR0573 eskportavimas". Eksportuotus duomenis galima papildyti ir atspausdinti su "Abby FormFiller".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Pakeitimai:
 • Ataskaitos šablone "Avanso negavę darbuotojai" ištaisyta klaida, dėl kurios kai kurie darbuotojai buvo įtraukiami į ataskaitą po kelis kartus.
 • Ataskaitos šablone "Forma 3-SD" duodamas klaidos pranešimas, jei "Organizacijos" modulio nuostatose nenurodyti socialinio draudimo draudėjo kodas, miestas, direktorius arba vyr. buhalteris.

Modulis "Kontaktai"

Ataskaita "Kontaktai" Ataskaitos šablone "Kontaktų statistika" ištaisyta klaida dėl kurios nebuvo spausdinama kontaktų be nurodytos įmonės statistika.
Ataskaita "Įmonės" Ataskaitos šablone "Įmonių adresai ir kontaktiniai asmenys" sukurtas stulpelis "El. paštas".

Modulis "Kasos aparatų prijungimas"

Modulis "Kasos aparatų prijungimas" Sukurtas. Jo pagalba galima atspausdinti fiskalinio kasos aparato čekį už pasirinktą sąskaitą-faktūrą.