Leidimas 9.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 9.1.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Didmeninė prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"

Bendri pakeitimai

Duomenų apdorojimas Angliškame programos leidime visų duomenų apdorojimo procedūrų pavadinimai išversti į anglų kalbą.
Ataskaitos Angliškame programos leidime visų ataskaitų šablonų pavadinimai išversti į anglų kalbą.
Ataskaitos Sukurti latviški ataskaitų šablonai:
 • "Kasos pajamų orderis"
 • "Kasos išlaidų orderis"
 • "Mokėjimo pavedimas"
 • "Kasos knyga"
 • "Sąskaita-faktūra"

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Modulių uždarymų filtravimas" Automatiškai nustatomas filtras "Pradžios data" - einamųjų metų pirma diena.
Ataskaita "Judėjimas sąskaitoje"
 • Pavadinimas pakeistas į "Sąskaitos apyvarta", o ataskaitos šablonų pavadinimai pakeisti į "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis".
 • Sukurti ataskaitos šablonai "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal darbuotojus", "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal skyrius", "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal projektus".

Modulis "Pinigai"

Duomenų apdorojimo procedūros:
 • "Mokėjimo pavedimų eskportavimas"
 • "Tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas"
Pritaikyti tarpbankinės atsiskaitymų sistemos "LITAS" reikalavimams, t. y. tinka visų Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemoms. Be to, eksportuojant pavedimus galima nurodyti, nuo kuriuo pavedimo pradėti, jei ankstesni pasirinktos dienos pavedimai jau buvo eksportuoti.

Modulis "Didmeninė prekyba"

Langas "Prekių filtravimas" Sukurtas filtras "Sandėliavimo vieta". Prekių lentelėje rodomas likutis šioje pasirinktoje sandėliavimo vietoje ir jos posandėliuose. Jei pagal šį filtrą nefiltruojama, tuomet prekių lentelėje rodomas likutis susumavus visų sandėliavimo vietų likučius.
Ataskaitos:
 • "Užsakymas"
 • "Sandėlio perkėlimo orderis"
Sukurtas ataskaitos šablonas "Krovinio važtaraštis".
Ataskaita "Apyvarta" Sukurtas ataskaitos šablonas "Prekių pardavimo ataskaita pagal serijinius numerius". Serijinis numeris imamas iš sąskaitos-faktūros prekės pastabų.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Langas "Nusidėvėjimų filtravimas" Automatiškai nustatomas filtras "Pradžios data" - einamųjų metų pirma diena.

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų apdorojimo procedūra "Darbo užmokesčio išmokėjimas (vienas darbuotojas)" Nebereikalauja, kad tabelis būtų teisingai užpildytas ir priskaitymai būtų padaryti teisingai visiems darbuotojams. Pakanka, kad būtų tvarka bent su nurodytu darbuotoju.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Atsiskaitymo lapeliai" panaikintos eilutės "Įmonės skola laikotarpio pradžiai", "Išmokėta", "Įmonės skola laikotarpio pabaigai" ir sukurta eilutė "Mokėtinas darbo užmokestis". Po šių pakeitimų ataskaita tapo aiškesnė ją gaunantiems darbuotojams.